HP LaserJet P2015 Printer series - Een afdruktaak annuleren

background image

Een afdruktaak annuleren

U kunt een afdruktaak annuleren vanuit de volgende locaties:

Bedieningspaneel printer: Als u de afdruktaak wilt annuleren, drukt u op de knop

Annuleren

op

het bedieningspaneel van de printer.

Programma: Er verschijnt kort een dialoogvenster. Hiermee kunt u de afdruktaak annuleren.

Windows-afdrukwachtrij: Als de afdruktaak in de afdrukwachtrij (computergeheugen) of
afdrukspooler staat, verwijdert u de taak daar. Als u naar het venster Printer wilt gaan in
Windows 98, ME, 2000 of XP, klikt u op Start, Instellingen en Printers. Dubbelklik op het
pictogram HP LaserJet P2015 om het venster te openen. Selecteer vervolgens de afdruktaak en
klik op Verwijderen.

Afdrukwachtrij bureaublad (Mac OS): Open in Mac OS X Afdrukbeheer (of Printer Setup
Utility
(Hulpprogramma voor het instellen van de printer) in v10.3.9), dubbelklik op de printernaam,
selecteer de afdruktaak en klik op Verwijderen.

HP ToolboxFX: Open HP ToolboxFX, blader naar de pagina Apparaatstatus en klik op Taak
annuleren
. Zie

HP ToolboxFX-instellingen

voor meer informatie.

Geïntegreerde webserver: Open de pagina van de geïntegreerde webserver en klik op Cancel
Job
(Taak annuleren). Zie

Geïntegreerde webserver

voor meer informatie.

Als de statuslampjes op het bedieningspaneel blijven knipperen nadat u de afdruktaak hebt
geannuleerd, is de computer nog bezig de taak naar de printer te verzenden. Verwijder de afdruktaak
uit de afdrukwachtrij of wacht totdat de gegevens zijn verzonden. De printer keert dan terug naar de
modus Klaar.

46

Hoofdstuk 5 Afdruktaken

NLWW

background image

6