HP LaserJet P2015 Printer series - EconoMode

background image

EconoMode

EconoMode is een functie waarmee de printer minder toner per pagina gebruikt. Als u deze optie
selecteert, wordt de levensduur van de printcartridge verlengd en worden de kosten per pagina verlaagd.
De afdrukkwaliteit wordt echter ook lager. De afdruk is lichter, maar deze modus is geschikt voor het
afdrukken van klad- of proefversies.

HP raadt het continu gebruik van EconoMode niet aan. Wanneer EconoMode constant wordt gebruikt
bij een gemiddelde tonerdekking van veel minder dan 5%, is het mogelijk dat de toner langer meegaat
dan de mechanische delen in de printcartridge. Wanneer de afdrukkwaliteit onder deze omstandigheden
begint af te nemen, moet u een nieuwe printcartridge plaatsen, zelfs al is er nog toner in de cartridge
aanwezig.

1.

Als u EconoMode wilt gebruiken, opent u de printereigenschappen (of de voorkeursinstellingen
voor afdrukken in Windows 2000 en XP). Zie

De Windows-printerdriver configureren

of

De

Macintosh-printerdriver configureren

voor instructies.

2.

Schakel het selectievakje EconoMode in op het tabblad Papier/Kwaliteit of het tabblad
Afwerking (het tabblad Papiersoort/kwaliteit in bepaalde Mac-drivers).

Opmerking

Niet alle printerfuncties zijn beschikbaar in alle drivers of besturingssystemen.

Raadpleeg de online-Help voor de printereigenschappen (driver) voor informatie over de
beschikbare functies voor die driver.

NLWW

EconoMode

73

background image

74

Hoofdstuk 6 Beheer en onderhoud

NLWW

background image

7