HP LaserJet P2015 Printer series - De papierbaan reinigen

background image

De papierbaan reinigen

Als er tonerspatten op de afdrukken zitten, reinigt u de papierbaan van de printer. U kunt stof en toner
met behulp van een transparant van de papierbaan verwijderen. Gebruik geen bankpostpapier of ruw
papier.

62

Hoofdstuk 6 Beheer en onderhoud

NLWW

background image

Opmerking

Voor optimale resultaten kunt u het beste een transparant gebruiken. Als u geen

transparanten hebt, kunt u afdrukmateriaal voor kopieerapparaten (70 tot 90 g/m

2

) met een glad

oppervlak gebruiken.

1.

Controleer of de printer niet actief is en of het Klaar-lampje brandt.

2.

Plaats een transparant in lade 1.

3.

Druk een reinigingspagina af op een van de volgende manieren:

Open HP ToolboxFX. Zie

HP ToolboxFX-instellingen

voor instructies. Klik op het tabblad

Problemen oplossen en klik op Hulpmiddelen afdrukkwaliteit. Selecteer de
reinigingspagina.

Houd de knop

Start

op het bedieningspaneel ingedrukt (ongeveer 10 seconden) tot de Start-,

Klaar- en Attentielichtjes gaan branden. Als alle drie de lichtjes branden, laat u de knop

Start

los.

Opmerking

Het reinigingsproces duurt ongeveer 2 minuten. De reinigingspagina wordt

regelmatig gestopt tijdens het reinigen. Schakel de printer pas uit nadat het reinigen is voltooid.
U moet het reinigingsproces wellicht een aantal keren herhalen om de printer grondig te reinigen.

NLWW

Printer reinigen

63