HP LaserJet P2015 Printer series - Het gebied rondom de printcartridge reinigen

background image

Het gebied rondom de printcartridge reinigen

U hoeft het gebied rondom de printcartridge niet vaak te reinigen. Het reinigen van deze ruimte kan de
afdrukkwaliteit echter wel verbeteren.

WAARSCHUWING

Voordat u de printer reinigt, moet u de stekker van het netsnoer uit het

stopcontact trekken en wachten tot de printer is afgekoeld.

1.

Druk op de knop van de printcartridgeklep en verwijder de oude printcartridge uit de printer.

VOORZICHTIG

U mag de zwarte sponsrol binnen in de printer niet aanraken. Hierdoor

kunt u de printer namelijk beschadigen.

VOORZICHTIG

Stel de printcartridge niet bloot aan direct licht om beschadiging van de

cartridge te voorkomen. Dek de cartridge af met een vel papier.

NLWW

Printer reinigen

61

background image

2.

Veeg eventueel achtergebleven materiaal met een droge, pluisvrije doek van de papierbaan en de
ruimte voor de printcartridge.

3.

Plaats de printcartridge terug in de printer en sluit de printcartridgeklep.

4.

Sluit het netsnoer weer aan op de printer.