HP LaserJet P2015 Printer series - Een DIMM verwijderen

background image

Een DIMM verwijderen

U verwijdert een DIMM als volgt:

VOORZICHTIG

Als u een DIMM (geheugen) aanraakt zonder geaard, antistatisch materiaal te

dragen, leidt dit mogelijk tot beschadiging van de DIMM-chip. Raak eerst een metalen deel van
de printer of een ander geaard materiaal aan voordat u de DIMM aanraakt.

1.

Schakel de printer uit en verwijder alle kabels en snoeren die zijn aangesloten op de printer.

NLWW

DIMM's (geheugen of lettertype)

119

background image

2.

Open de DIMM-klep.

3.

Ontgrendel de vergrendelingslipjes van de DIMM door deze naar buiten te duwen.

120

Bijlage A Bijlage accessoires en verbruiksartikelen

NLWW

background image

4.

Pak de DIMM-chip vast aan de onderrand en verwijder deze uit de printer.

Opmerking

Plaats de DIMM-chip in een antistatische zak.

5.

Sluit de DIMM-klep.

6.

Sluit alle kabels en snoeren weer aan op de printer en zet de printer aan.

NLWW

DIMM's (geheugen of lettertype)

121

background image

122

Bijlage A Bijlage accessoires en verbruiksartikelen

NLWW

background image

B