HP LaserJet P2015 Printer series - Tekst wordt met verdraaide tekens, verkeerd of niet volledig afgedrukt

background image

Tekst wordt met verdraaide tekens, verkeerd of niet volledig afgedrukt

Ontbrekende afbeeldingen of tekst, of blanco pagina's

Paginaformaat is anders dan op een andere HP LaserJet-printer

Grafische kwaliteit

Tekst wordt met verdraaide tekens, verkeerd of niet volledig

afgedrukt

Het is mogelijk dat tijdens de installatie een verkeerde printerdriver is geselecteerd. Zorg dat
HP LaserJet P2015 is geselecteerd in de printereigenschappen.

Wanneer er in een specifiek bestand verdraaide tekst wordt afgedrukt, kan er een probleem zijn
met dat bestand. Wanneer er door een specifieke toepassing verdraaide tekst wordt afgedrukt,
kan er een probleem zijn met die toepassing. Controleer of de juiste printerdriver is geselecteerd.

Er kan een probleem zijn met het programma. Probeer af te drukken vanuit een ander programma.

De USB-kabel zit mogelijk los of is defect. Probeer het volgende:

Koppel de kabel los en sluit deze aan beide uiteinden opnieuw aan.

Probeer een taak af te drukken waarvan u weet dat deze normaal wordt afgedrukt.

Sluit de kabel en de printer zo mogelijk aan op een andere computer en probeer een taak af
te drukken, waarvan u weet dat deze normaal wordt afgedrukt.

Probeer een nieuwe USB 2.0-kabel die niet langer is dan 3 m. Zie

Benodigdheden en

accessoires bestellen

.

Schakel de printer en de computer uit. Verwijder de USB-kabel en controleer beide uiteinden
van de kabel op beschadigingen. Sluit de kabel weer aan en zorg dat de aansluitingen goed
vastzitten. Controleer of de printer direct op de computer is aangesloten. Verwijder eventuele
schakeltoestellen, back-upstations, beveiligingssleutels of andere apparaten die zich tussen
de USB-poort op de computer en de printer bevinden. Deze apparaten kunnen soms storingen
veroorzaken in de communicatie tussen de computer en de printer. Schakel de printer en de
computer weer in.