HP LaserJet P2015 Printer series - Patronen voor statuslampjes

background image

Patronen voor statuslampjes

Tabel 7-1

Verklaring van de lampjes

Symbool voor "lampje uit"

Symbool voor "lampje aan"

Symbool voor "lampje knippert"

Tabel 7-2

Statusmeldingen door de lampjes op het bedieningspaneel

Status van lampje

Status van de printer

Handeling

Initialisatie/opstarten

Tijdens de opstartfase wisselen de Start-,
Klaar- en Attentielichtjes elkaar af (met
een snelheid van 500 ms).

Initialisatie herconfiguratie

Tijdens de opstartfase van de printer kunt
u speciale initialisatiereeksen opvragen
waarmee de printer opnieuw wordt
geconfigureerd. Wanneer een van deze
reeksen wordt opgevraagd, zoals een
koude reset, branden de lampjes om en
om als in de initialisatie/opstartfase.

Taak annuleren

Nadat een taak is geannuleerd, keert de
printer terug naar de status Klaar.

Zolang de printer bezig is met een
initialisatie, herconfiguratie of annulering
van een taak, gebeurt er niets wanneer
u op een knop drukt.

NLWW

Patronen voor statuslampjes

79

background image

Status van lampje

Status van de printer

Handeling

Klaar

De printer is klaar en is niet bezig met een
taak.

Houd de knop

Start

5 seconden

ingedrukt als u een configuratiepagina
wilt afdrukken.

Druk op de knop

Start

en laat deze los

als u een demopagina wilt afdrukken.

Gegevens verwerken

De printer ontvangt of verwerkt
momenteel gegevens.

Druk op de knop

Annuleren

om de

huidige taak te annuleren.

Tabel 7-2

Statusmeldingen door de lampjes op het bedieningspaneel (vervolg)

80

Hoofdstuk 7 Problemen oplossen

NLWW

background image

Status van lampje

Status van de printer

Handeling

Handinvoer of Terugkerende fout

Deze status kan ontstaan onder de
volgende omstandigheden:

Handinvoer

Algemene terugkerende fout

Geheugenconfiguratiefout

Personality-/taakgerelateerde fout

Druk op de knop

Start

om de fout te

herstellen en zoveel mogelijk gegevens
af te drukken.

Als de fout is hersteld, gaat de printer
naar de status Gegevens verwerken en
wordt de afdruktaak voltooid.

Is de fout niet is hersteld, dan keert de
printer terug naar de status voor
terugkerende fout.

Attentie

De printcartridgeklep is open.

Sluit de klep van de printcartridge.

Tabel 7-2

Statusmeldingen door de lampjes op het bedieningspaneel (vervolg)

NLWW

Patronen voor statuslampjes

81

background image

Status van lampje

Status van de printer

Handeling

Kritieke fout

Schakel de printer uit, wacht 10
seconden en schakel de printer in.

Zie het gedeelte

Contact opnemen

met HPondersteuning

als u het

probleem niet kunt oplossen.

Accessoirefout

Druk op de knop

Start

om aanvullende

informatie over de fout weer te geven.
Het lampjespatroon verandert. Zie

Tabel 7-3 Accessoirefout-indicatoren

voor meer informatie over het
weergegeven lampjespatroon. Wanneer
u de

Start

-knop loslaat, keert de printer

terug naar de oorspronkelijke status
Accessoirefout.

Tabel 7-2

Statusmeldingen door de lampjes op het bedieningspaneel (vervolg)

82

Hoofdstuk 7 Problemen oplossen

NLWW

background image

Status van lampje

Status van de printer

Handeling

Toner bijna op

De Start-, Klaar- en Attentielampjes
werken onafhankelijk van de status
Toner bijna op.

Bestel een nieuwe printcartridge en zorg
dat deze klaarligt. Zie

Benodigdheden en

accessoires bestellen

.

Toner ontbreekt

De printcartridge is uit de printer
verwijderd.

Plaats de printcartridge terug in de
printer.

Tabel 7-2

Statusmeldingen door de lampjes op het bedieningspaneel (vervolg)

NLWW

Patronen voor statuslampjes

83

background image

Status van lampje

Status van de printer

Handeling

Papierstoring

Verwijder het vastgelopen papier. Zie

Storingen verhelpen

.

Tabel 7-2

Statusmeldingen door de lampjes op het bedieningspaneel (vervolg)

84

Hoofdstuk 7 Problemen oplossen

NLWW

background image

Status van lampje

Status van de printer

Handeling

Paper Out (Papier is op)

Plaats papier of ander afdrukmateriaal.

Paper Mount (Papier ongeschikt)

Het geplaatste papier of afdrukmateriaal
wordt niet ondersteund.

Plaats geschikt papier of ander
afdrukmateriaal. Zie

Ondersteund papier

en ander afdrukmateriaal

.

Druk op de

Start

-knop om de fout op te

heffen.

Tabel 7-3

Accessoirefout-indicatoren

Accessoirefout

Attentielampje

Klaar-lampje

Start-lampje

Fout DIMM-sleuf
incompatibel

Uit

Uit

Aan

Tabel 7-2

Statusmeldingen door de lampjes op het bedieningspaneel (vervolg)

NLWW

Patronen voor statuslampjes

85