HP LaserJet P2015 Printer series - Problemen met netwerkinstellingen oplossen

background image

Problemen met netwerkinstellingen oplossen

Voer de volgende procedure uit als de computer de HP LaserJet 2015-printer niet kan vinden in het
netwerk:

1.

Controleer of de kabels goed zijn aangesloten. Controleer alle volgende aansluitingen:

Netsnoeren

Kabels tussen de printer en de hub of schakelaar

Kabels tussen de hub of schakelaar en de computer

Kabels van en naar de modem of de internetverbinding, indien van toepassing

2.

Controleer of de netwerkverbindingen van de computer goed functioneren (alleen Windows):

Dubbelklik op Mijn netwerklocaties of Netwerkomgeving op het bureaublad van Windows.

Klik op de snelkoppeling Volledig netwerk.

Klik op de snelkoppeling Volledige inhoud.

Dubbelklik op een van de pictogrammen voor het netwerk en controleer of er een of meer
apparaten worden vermeld.

3.

Controleer of de netwerkverbinding actief is:

Controleer het netwerklampje op de RJ 45-netwerkaansluiting aan de achterzijde van de
printer.

Wanneer een van deze lampjes brandt, is de printer verbonden met het netwerk.

Wanneer beide netwerklampjes uit zijn, controleer dan de kabelverbindingen van de printer
naar de gateway, schakelaar of hub en kijk of deze goed vast zitten.

Zitten de aansluitingen goed vast, schakel dan de printer gedurende ten minste 10 seconden
uit en vervolgens weer in.

4.

Druk een netwerkconfiguratiepagina af. Zie

Netwerkconfiguratiepagina

.

Controleer op de netwerkconfiguratiepagina of er een IP-adres aan de printer is toegewezen.
Het adres mag niet uit alleen nullen bestaan.

Als de netwerkconfiguratiepagina geen geldig IP-adres bevat, dan herstelt u de
fabrieksinstellingen van de interne netwerkpoort van HP door gelijktijdig op de knoppen

Start

en

Annuleren

te drukken.

Als de Start-, Klaar- en Attentielampjes elkaar niet langer afwisselen, keert de printer terug
naar de status Klaar en zijn de fabrieksinstellingen hersteld.

Twee minuten nadat de printer de status Klaar heeft bereikt, drukt u opnieuw een
netwerkconfiguratiepagina af en controleert u opnieuw of er een geldig IP-adres aan de printer
is toegekend.

Zie

Contact opnemen met HPondersteuning

als het IP-adres nog steeds alleen uit nullen

bestaat.

112

Hoofdstuk 7 Problemen oplossen

NLWW

background image

A