HP LaserJet P2015 Printer series - Gebied rondom printcartridge

background image

Gebied rondom printcartridge

Volg onderstaande procedure om een papierstoring in het printcartridgebied te verhelpen:

VOORZICHTIG

Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een pincet of tang om papierstoringen

te verhelpen. Schade die is veroorzaakt door scherpe voorwerpen wordt niet door de garantie
gedekt.

1.

Druk op de knop van de printcartridgeklep en verwijder de oude printcartridge uit de printer.

VOORZICHTIG

Stel de printcartridge niet bloot aan direct licht om beschadiging te

voorkomen.

100

Hoofdstuk 7 Problemen oplossen

NLWW

background image

2.

Open de vlakke uitvoerklep.

3.

Duw de groene ontgrendelingshendels naar beneden.

4.

Pak het zichtbare gedeelte van het afdrukmateriaal met beide handen vast en trek het materiaal
voorzichtig uit de printer.

NLWW

Storingen verhelpen

101

background image

5.

Plaats de printcartridge terug in de printer en sluit de printcartridgeklep.