HP LaserJet P2015 Printer series - Invoerladen

background image

Invoerladen

Volg onderstaande procedure om een papierstoring in de invoerladen te verhelpen:

VOORZICHTIG

Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals een pincet of tang om papierstoringen

te verhelpen. Schade die is veroorzaakt door scherpe voorwerpen wordt niet door de garantie
gedekt.

1.

Open de vlakke uitvoerklep.

2.

Duw de groene ontgrendelingshendels naar beneden.

102

Hoofdstuk 7 Problemen oplossen

NLWW

background image

3.

Druk op de knop van de printcartridgeklep en verwijder de oude printcartridge uit de printer.

4.

Pak het zichtbare gedeelte van het afdrukmateriaal met beide handen vast en trek het materiaal
voorzichtig uit de printer.

5.

Plaats de printcartridge in de printer en sluit de printcartridgeklep.

NLWW

Storingen verhelpen

103

background image

6.

Open lade 2.

7.

Pak het zichtbare gedeelte van het afdrukmateriaal met beide handen vast en trek het materiaal
voorzichtig uit de printer.

104

Hoofdstuk 7 Problemen oplossen

NLWW

background image

8.

Als er geen afdrukmateriaal zichtbaar is, opent u de klep van de printcartridge, verwijdert u de
printcartridge en trekt u de bovenste papiergeleider naar beneden. Trek het afdrukmateriaal
voorzichtig naar boven en uit de printer.

9.

Sluit lade 2.