HP LaserJet P2015 Printer series - Voor meer informatie

background image

Voor meer informatie

Voor meer informatie over deze milieuonderwerpen:

Milieugegevens voor dit product en veel aanverwante HP-producten

De milieudoelstelling van HP

Het milieubeheersysteem van HP

Inzameling van HP-producten aan het eind van de levensduur en het recyclingprogramma

MSDS

Ga naar:

http://www.hp.com/go/environment/

of

http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/

productinfo/safety/

.

142

Bijlage D Wettelijke voorschriften

NLWW

background image

E