HP LaserJet P2015 Printer series - Verklaring ten aanzien van laserveiligheid

background image

Verklaring ten aanzien van laserveiligheid

Het CDHR (Center for Devices and Radiological Health) van de Amerikaanse Food and Drug
Administration heeft voorschriften geïmplementeerd voor laserproducten die zijn vervaardigd na
1 augustus 1976. Naleving is verplicht voor producten die in de Verenigde Staten op de markt worden
gebracht. Deze printer is geclassificeerd als een laserproduct uit Klasse 1 in het kader van de Radiation
Performance Standard van het Amerikaanse DHHS (Department of Health and Human Services)
conform de Radiation Control for Health and Safety Act van 1968.

Aangezien de straling in de printer volledig wordt afgeschermd door speciale behuizing, is het niet
mogelijk dat de laserstraal vrijkomt tijdens normaal gebruik van het apparaat.

WAARSCHUWING

Gebruik van knoppen, instellingen, aanpassingen of procedures die niet in

deze gebruikershandleiding worden beschreven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke
straling.