HP LaserJet P2015 Printer series Hjelp

background image

HP LaserJet P2015 Series

Brukerhåndbok

background image
background image

HP LaserJet P2015 Series

Brukerhåndbok

background image

Informasjon om copyright

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse
uten skriftlig forhåndstillatelse er forbudt,
med unntak av det som er tillatt i henhold til
lovgivning om opphavsrett.

Publikasjonsnummer: CB366-90960

Edition 1, 09/2006

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -
tjenester er angitt i de uttrykte
garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en
tilleggsgaranti. HP er ikke
erstatningsansvarlig for tekniske feil eller
andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.

Varemerker

Microsoft

®

og Windows

®

er registrerte

varemerker i USA for Microsoft Corporation.

PostScript

®

er registrert varemerke for

Adobe Systems Incorporated.

Energy Star

®

og Energy Star-merket

®

er

registrerte varemerker i USA for det
amerikanske miljøverndepartementet EPA.

background image

Innhold

1 Produktinformasjon

Produktfunksjoner ................................................................................................................................ 2

HP LaserJet P2015-skriver .................................................................................................. 2
HP LaserJet P2015d-skriver ................................................................................................ 2
HP LaserJet P2015n-skriver ................................................................................................ 3
HP LaserJet P2015dn-skriver .............................................................................................. 3
HP LaserJet P2015x-skriver ................................................................................................ 3

Identifisere produktdeler ....................................................................................................................... 4

2 Kontrollpanel

3 Produktprogramvare

Operativsystemer som støttes ............................................................................................................ 10
Skrivertilkoblinger ............................................................................................................................... 11

USB-tilkoblinger ................................................................................................................. 11
Nettverkstilkoblinger .......................................................................................................... 11

Koble skriveren til nettverket ............................................................................. 11
Installere skriverprogramvaren for nettverksskriveren ...................................... 12

Programvare for Windows .................................................................................................................. 13

Windows-skriverdrivere ..................................................................................................... 13

Windows-drivertyper ......................................................................................... 13
Installere Windows-skriverprogramvaren .......................................................... 13

Slik installerer du skriverprogramvaren for Windows XP (64-biters)
og Windows Server 2003: ................................................................ 13
Slik installerer du skriverprogramvare for Windows 98 (bare
driver), Me (bare driver), 2000 og XP (32–biters): ............................ 13

Konfigurere Windows-skriverdriveren ............................................................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Innebygd Web-server ........................................................................................................ 14

Programvare for Macintosh ................................................................................................................ 15

Macintosh-skriverdrivere .................................................................................................... 15

InstallereMacintosh-skriverdriveren .................................................................. 15
Konfigurere Macintosh-skriverdriveren ............................................................. 15

PostScript Printer Description-filer (PPD) .......................................................................... 16

4 Papir og annet utskriftsmateriale som støttes

Optimalisere utskriftskvaliteten for ulike typer utskriftsmateriale ........................................................ 18
Retningslinjer for bruk av utskriftsmateriale ....................................................................................... 19

HP-utskriftsmateriale ......................................................................................................... 19

NOWW

iii

background image

Utskriftsmaterialer du bør unngå ....................................................................................... 19
Utskriftsmateriale som kan skade skriveren ...................................................................... 19
Papir .................................................................................................................................. 20
Etiketter .............................................................................................................................. 20

Etikettutførelse .................................................................................................. 20

Transparenter .................................................................................................................... 20
Konvolutter ......................................................................................................................... 20

Konvoluttutførelse ............................................................................................. 20
Konvolutter med doble sidesømmer ................................................................. 21
Konvolutter med selvklebende strimler eller klaffer ........................................... 21
Oppbevaring av konvolutter .............................................................................. 21

Tykt utskriftsmateriale og kort ............................................................................................ 21

Kortutførelse ...................................................................................................... 22
Retningslinjer for kort ........................................................................................ 22

Brevhode og forhåndstrykte skjemaer ............................................................................... 22

5 Utskriftsoppgaver

Legge i utskriftsmateriale ................................................................................................................... 24

Skuff 1 ................................................................................................................................ 24
Skuff 2 og skuff 3 (ekstrautstyr) ......................................................................................... 25
Rett papirbane ................................................................................................................... 25
Manuell mating .................................................................................................................. 25

Innstillinger for utskriftskvalitet ........................................................................................................... 27
Skrive ut på spesialmateriale ............................................................................................................. 28

Skrive ut en konvolutt ........................................................................................................ 28
Skrive ut på transparenter eller etiketter ............................................................................ 29
Skrive ut på brevhodepapir og forhåndstrykte skjemaer ................................................... 30
Skrive ut på egendefinert materialstørrelse og kort ........................................................... 31

Skrive ut på begge sider av papiret (tosidig utskrift) .......................................................................... 33

Manuell tosidig utskrift ....................................................................................................... 33

Manuell tosidig utskrift ved bruk av den øverste utskuffen ............................... 33
Manuell tosidig utskrift ved bruk av dekslet for rett utskrift ................................ 36

Automatisk tosidig utskrift .................................................................................................. 39

Skrive ut flere sider på ett papirark (nedskalering) ............................................................................. 41
Skrive ut hefter ................................................................................................................................... 42
Skrive ut vannmerker ......................................................................................................................... 43
Avbryte en utskriftsjobb ...................................................................................................................... 44

6 Administrasjon og vedlikehold

Sider for skriverinformasjon ................................................................................................................ 46

Demonstrasjonsside .......................................................................................................... 46
Konfigurasjonsside ............................................................................................................ 46
Side for rekvisitastatus ....................................................................................................... 46
Side for nettverkskonfigurasjon ......................................................................................... 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

Slik viser du HP ToolboxFX ............................................................................................... 47
Status ................................................................................................................................. 48
Varsler ............................................................................................................................... 49

Konfigurer statusvarsler .................................................................................... 49
Konfigurer e-postvarsler .................................................................................... 49

iv

NOWW

background image

Hjelp ................................................................................................................................... 49
Enhetsinnstillinger .............................................................................................................. 50

Enhetsinformasjon ............................................................................................ 50
Papirhåndtering ................................................................................................. 51
Utskriftskvalitet .................................................................................................. 51
Papirtyper .......................................................................................................... 51
Systemoppsett .................................................................................................. 52
Service .............................................................................................................. 52

Utskriftsinnstillinger ............................................................................................................ 52

Utskrift ............................................................................................................... 52
PCL 5e .............................................................................................................. 52
PCL 6 ................................................................................................................ 52
PostScript .......................................................................................................... 53

Nettverksinnstillinger .......................................................................................................... 53

Innebygd Web-server ......................................................................................................................... 54

Åpne den innebygde Web-serveren .................................................................................. 54
Statuskategorien ................................................................................................................ 55
Innstillingskategorien ......................................................................................................... 55
Networking (nettverk), kategori .......................................................................................... 55
Koblinger ............................................................................................................................ 56

Bytte skriverkassett ............................................................................................................................ 57
Omfordele toner ................................................................................................................................. 59
Rengjøre skriveren ............................................................................................................................. 60

Rengjøre skriverkassettområdet ........................................................................................ 60
Rengjøre skriverens bane for utskriftsmateriale ................................................................ 61

Rengjøre matervalsen (skuff 1) .......................................................................................................... 63
Rengjøre matervalsen (skuff 2) .......................................................................................................... 66
EconoMode ........................................................................................................................................ 72

7 Problemløsing

Finne løsningen .................................................................................................................................. 74

Trinn 1: Er skriveren riktig satt opp? .................................................................................. 74
Trinn 2: Er Klar-lampen på? ............................................................................................... 74
Trinn 3: Kan du skrive ut en demonstrasjonsside? ............................................................ 74
Trinn 4: Er utskriftskvaliteten tilfredsstillende? ................................................................... 75
Trinn 5: Kommuniserer skriveren med datamaskinen? ..................................................... 75
Trinn 6: Ser utskriften ut som forventet? ............................................................................ 75
Kontakt HP-støtte .............................................................................................................. 76

Statuslampemønstre .......................................................................................................................... 77
Vanlige problemer med Macintosh ..................................................................................................... 84
HP postscript level 3-emuleringsfeil ................................................................................................... 87
Utskriftsmateriale, problemløsing ....................................................................................................... 88
Den utskrevne siden er forskjellig fra det som ble vist på skjermen ................................................... 90

Uleselig, feil eller ufullstendig tekst .................................................................................... 90
Grafikk eller tekst mangler, eller sidene er blanke ............................................................. 90
Sideformatet er forskjellig fra det på en annen HP LaserJet-skriver ................................. 91
Grafikkvalitet ...................................................................................................................... 91

Problemer med skriverprogramvaren ................................................................................................. 92
Forbedre utskriftskvaliteten ................................................................................................................ 93

Lys eller blek utskrift .......................................................................................................... 93

NOWW

v

background image

Tonerflekker ....................................................................................................................... 93
Bitutfall ............................................................................................................................... 93
Loddrette streker ................................................................................................................ 94
Grå bakgrunn ..................................................................................................................... 94
Tonersøl ............................................................................................................................. 94
Løs toner ............................................................................................................................ 95
Loddrette gjentatte merker ................................................................................................. 95
Misformede tegn ................................................................................................................ 95
Sideskjevhet ...................................................................................................................... 96
Bøy eller bølgedannelse .................................................................................................... 96
Skrukker eller bretter ......................................................................................................... 96
Kontur av tonerspredning .................................................................................................. 97

Fjerne fastkjøringer ............................................................................................................................ 98

Skriverkassettens område ................................................................................................. 98
Innskuffer ......................................................................................................................... 100
Utskuff .............................................................................................................................. 103
Rett papirbane ................................................................................................................. 104
Bane for automatisk tosidig utskrift .................................................................................. 105

Problemløsing for nettverksoppsett .................................................................................................. 110

Tillegg A Tillegg for tilbehør/rekvisita

Bestilling av rekvisita og tilbehør ...................................................................................................... 112
10/100-servere for nettverksutskrift .................................................................................................. 113
HP-skriverkassetter .......................................................................................................................... 114

HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP ............................... 114
Oppbevare skriverkassetter ............................................................................................. 114
Forventet varighet for skriverkassetter ............................................................................ 114
Spare toner ...................................................................................................................... 114

DIMM-moduler (minne eller skrift) .................................................................................................... 115

Installere en minne-DIMM ............................................................................................... 115
Teste DIMM-installeringen ............................................................................................... 117
Fjerne en DIMM-modul .................................................................................................... 117

Tillegg B Service og støtte

Maskinvareservice ............................................................................................................................ 122
Utvidet garanti .................................................................................................................................. 122
Retningslinjer for nedpakking av skriveren ....................................................................................... 123
Slik kontakter du HP ......................................................................................................................... 123

Tillegg C Skriverspesifikasjoner

Miljøspesifikasjoner .......................................................................................................................... 126
Akustisk emisjon ............................................................................................................................... 126
Elektriske spesifikasjoner ................................................................................................................. 127
Fysiske spesifikasjoner .................................................................................................................... 129
Skriverens kapasitet og klassifisering .............................................................................................. 130
Minnespesifikasjoner ........................................................................................................................ 130
Porter ................................................................................................................................................ 130

Tillegg D Spesielle bestemmelser

vi

NOWW

background image

FCC-samsvar ................................................................................................................................... 132
Samsvarserklæring .......................................................................................................................... 133
Spesielle bestemmelser ................................................................................................................... 134

Sikkerhetsbestemmelser for laser ................................................................................... 134
Kanadiske DOC-bestemmelser ....................................................................................... 134
EMI-bestemmelse for Korea ............................................................................................ 134
Laserbestemmelse for Finland ........................................................................................ 135

Program for miljømessig produktforvaltning ..................................................................................... 136

Miljøvern .......................................................................................................................... 136
Ozonutslipp ...................................................................................................................... 136
Effektforbruk .................................................................................................................... 136
Tonerforbruk .................................................................................................................... 136
Papirforbruk ..................................................................................................................... 136
Plast ................................................................................................................................. 136
Utskriftsrekvisita for HP LaserJet ..................................................................................... 136
Informasjon om HPs program for retur og resirkulering av utskriftsrekvisita ................... 137
Papir ................................................................................................................................ 137
Materialbegrensninger ..................................................................................................... 137
Håndtering av utstyr som skal kastes, av brukere i private husholdninger i EU .............. 137
HMS-datablad (MSDS) .................................................................................................... 138
Mer informasjon ............................................................................................................... 138

Tillegg E Garanti og lisens

Hewlett-Packards begrensede garanti ............................................................................................. 140
Lisensavtale for Hewlett-Packard-programvare ............................................................................... 141
Begrenset garanti for skriverkassettens varighet ............................................................................. 142

Stikkordregister .............................................................................................................................................. 143

NOWW

vii

background image

viii

NOWW

background image

1