HP LaserJet P2015 Printer series - Enhetsinformasjon

background image

Enhetsinformasjon. Vis informasjon om bruk av skriveren, for eksempel skriverbeskrivelsen og
en kontaktperson.

Papirhåndtering. Endre skriverens innstillinger for papirhåndtering, for eksempel standard
papirstørrelse og standard papirtype.

Utskriftskvalitet. Endre innstillingene for utskriftskvalitet.

Papirtyper. Endre skriverens modusinnstillinger for hver type utskriftsmateriale, for eksempel
brevhodepapir, forhåndshullet og glanset papir.

Systemoppsett. Endre skriverens systeminnstillinger, for eksempel skriverspråk og
gjenoppretting etter fastkjøring.

Service. Få tilgang til forskjellige prosedyrer som er nødvendige for å vedlikeholde skriveren.

Enhetsinformasjon

Informasjonen du skriver inn i disse feltene, vises på konfigurasjonssiden. Se

Konfigurasjonsside

.

Merk

Du må klikke på Bruk for å lagre endringene.

50

Kapittel 6 Administrasjon og vedlikehold

NOWW