HP LaserJet P2015 Printer series - Rengjøre matervalsen (skuff 1)

background image

Rengjøre matervalsen (skuff 1)

Hvis du vil rengjøre matervalsen for skuff 1, følger du disse instruksjonene:

1.

Koble strømledningen fra skriveren, og la skriveren kjøle seg ned.

2.

Trykk på kassettdekselknappen for å åpne skriverkassettdekslet.

3.

Fjern matervalsedekslet.

NOWW

Rengjøre matervalsen (skuff 1)

63

background image

4.

Press de to svarte klemmene utover til matervalsen frigjøres.

5.

Ta matervalsen ut av skriveren.

6.

Fukt en klut som ikke loer, i vann, og skrubb valsen.

7.

Bruk en tørr klut som ikke loer, og tørk matervalsen for å fjerne skitt som har løsnet.

64

Kapittel 6 Administrasjon og vedlikehold

NOWW

background image

8.

La matervalsen tørke fullstendig.

9.

Juster de svarte klemmene etter rillene i matervalsen, og trykk matervalsen inn i holderen til
klemmene klikker på plass.

10.

Sett matervalsedekslet på plass igjen.

11.

Lukk skriverkassettdekslet.

NOWW

Rengjøre matervalsen (skuff 1)

65