HP LaserJet P2015 Printer series - Rengjøre skriverkassettområdet

background image

Rengjøre skriverkassettområdet

Du behøver ikke å rengjøre skriverkassettområdet ofte. Men hvis du rengjør dette området, kan det
forbedre utskriftskvaliteten.

ADVARSEL

Før du rengjør skriveren, må du slå den av ved å trekke ut strømledningen, og

vente til den har kjølt seg ned.

1.

Trykk på knappen for skriverkassettdekslet og ta ut skriverkassetten.

FORSIKTIG

Ikke ta på den svarte overføringsvalsen av skumgummi inne i skriveren. Det

kan ødelegge skriveren.

FORSIKTIG

Du bør ikke utsette skriverkassetten for lys, dette for å unngå skade på den.

Dekk den til med et papirark.

60

Kapittel 6 Administrasjon og vedlikehold

NOWW

background image

2.

Bruk en tørr klut som ikke loer, og tørk bort restprodukter fra banen for utskriftsmaterialet og i
åpningen for skriverkassetten.

3.

Sett skriverkassetten inn igjen og lukk skriverkassettdekslet.

4.

Koble strømledningen til skriveren igjen.