HP LaserJet P2015 Printer series - Papir og annet utskriftsmateriale som støttes

background image

Papir og annet utskriftsmateriale som
støttes

HP LaserJet P2015 Series-skriveren kan bruke en rekke forskjellige papirtyper og annet
utskriftsmateriale i samsvar med retningslinjene i denne brukerhåndboken. Utskriftsmateriale som ikke
er i samsvar med disse retningslinjene, kan forårsake følgende problemer:

Dårlig utskriftskvalitet

Flere tilfeller av fastkjørt utskriftsmateriale

For tidlig slitasje på skriveren og påfølgende reparasjon

Bruk bare HP-papir og -utskriftsmateriale for å oppnå best resultat. Hewlett-Packard Company anbefaler
ikke bruk av andre merker. HP har ingen innflytelse eller kontroll over kvaliteten på disse, ettersom de
ikke er HP-produkter.

Det er mulig at utskriftsmaterialet er i samsvar med alle retningslinjene i denne brukerhåndboken, og
likevel ikke produserer tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes feilhåndtering, ikke godkjente
temperatur- eller fuktighetsnivåer, eller andre faktorer som Hewlett Packard ikke har kontroll over.

Før du kjøper store mengder med utskriftsmateriale, må du teste materialet og kontrollere at det
tilfredstiller kravene som er angitt i denne brukerhåndboken og i HP LaserJet printer family media
guide
. Retningslinjene kan lastes ned fra

http://www.hp.com/support/ljpaperguide/

, eller du kan finne

opplysninger om hvordan du bestiller retningslinjene, under

Bestilling av rekvisita og tilbehør

.

FORSIKTIG

Hvis du bruker utskriftsmateriale som ikke oppfyller Hewlett-Packards

spesifikasjoner, kan det føre til skriverproblemer og påfølgende reparasjon. Disse reparasjonene
dekkes ikke av HPs garanti- eller serviceavtaler.

NOWW

17