HP LaserJet P2015 Printer series - Etikettutførelse

background image

Etikettutførelse

Når du skal velge etiketter, bør du ta hensyn til kvaliteten på følgende komponenter:

Klebemidler: Det selvklebende materialet må være stabilt ved 200 °C, skriverens
maksimumstemperatur.

Oppsett: Bruk bare etiketter uten synlig underlagspapir mellom dem. Hvis det er mellomrom
mellom etikettene, kan de løsne fra arket og føre til store fastkjøringsproblemer.

Bøy: Før utskrift skal etikettene ligge flatt uten å bøye seg mer enn 13 mm i noen retning.

Tilstand: Ikke bruk etiketter med skrukker, bobler eller andre tegn på at de skiller seg fra
underlagspapiret.