HP LaserJet P2015 Printer series - Trinn 1: Er skriveren riktig satt opp?

background image

Trinn 1: Er skriveren riktig satt opp?

Er skriveren koblet til en kontakt som du vet virker?

Er av/på-bryteren i på-stilling?

Er skriverkassetten riktig satt inn? Se

Bytte skriverkassett

.

Ligger papiret riktig i innskuffen? Se

Legge i utskriftsmateriale

.

Ja

Hvis du svarte ja på spørsmålene over, går du til

Trinn 2: Er

Klar-lampen på?

Nei

Hvis skriveren ikke vil slå seg på,

Kontakt HP-støtte

.