HP LaserJet P2015 Printer series - Innskuffer

background image

Innskuffer

Når du skal fjerne fastkjøringer i innskuffene, må du utføre følgende trinn:

FORSIKTIG

Bruk ikke skarpe gjenstander, for eksempel pinsett eller nebbtang for å fjerne

fastkjøringer. Skade som er forårsaket av skarpe gjenstander dekkes ikke av garantien.

1.

Åpne dekslet for rett utskrift.

2.

Trekk de grønne trykkutløserarmene nedover.

100

Kapittel 7 Problemløsing

NOWW

background image

3.

Trykk på knappen for skriverkassettdekslet og ta ut skriverkassetten.

4.

Bruk begge hendene og ta tak i den siden av utskriftsmaterialet som er mest synlig (også midten),
og dra det forsiktig ut fra skriveren.

5.

Sett skriverkassetten inn i skriveren, og lukk skriverkassettdekslet.

NOWW

Fjerne fastkjøringer

101

background image

6.

Åpne skuff 2.

7.

Bruk begge hendene og ta tak i den siden av utskriftsmaterialet som er mest synlig (også midten),
og dra det forsiktig ut fra skriveren.

102

Kapittel 7 Problemløsing

NOWW

background image

8.

Hvis du ikke kan se noe materiale, må du åpne skriverkassettdekslet, ta ut skriverkassetten og
trekke ned den øvre papirskinnen. Dra utskriftsmaterialet forsiktig opp og ut av skriveren.

9.

Lukk skuff 2.