HP LaserJet P2015 Printer series - Bøy eller bølgedannelse

background image

Bøy eller bølgedannelse

Sjekk utskriftsmaterialets type og kvalitet. Både høy
temperatur og luftfuktighet kan få materialet til å bøye
seg. Se

Papir og annet utskriftsmateriale som støttes

hvis

du vil vite mer.

Utskriftsmaterialet kan ha ligget for lenge i innskuffen.
Snu bunken i skuffen. Prøv også å rotere
utskriftsmaterialet 180° i innskuffen.

Åpne dekslet for rett utskrift, og prøv å skrive rett
gjennom. Se

Rett papirbane

hvis du vil vite mer.

Temperaturen på varmeelementet kan være for høy.
Kontroller at det er valgt riktig type utskriftsmateriale i
skriverdriveren. Hvis problemet vedvarer, velger du en
type utskriftsmateriale som bruker lavere temperatur på
varmeelementet, for eksempel transparenter eller lett
utskriftsmateriale.