HP LaserJet P2015 Printer series - Identifisere produktdeler

background image

Identifisere produktdeler

Illustrasjonene nedenfor viser komponentene i HP LaserJet P2015 Series-skriverne.
HP LaserJet P2015dn-modellen vises.

Figur 1-1

HP LaserJet P2015dn sett forfra

1

Utskuff

2

Skriverkasettdeksel

3

Skuff 1 (50-arks flerfunksjonsskuff)

4

Modellnummer

5

Skuff 2 (250-arks lukket innskuff)

6

Av/på-bryter

7

Knapp for skriverkasettdeksel

8

Kontrollpanel

Figur 1-2

HP LaserJet P2015dn sett bakfra

1

Deksel for rett utskrift

2

Strømkontakt

4

Kapittel 1 Produktinformasjon

NOWW

background image

3

Velger av utskriftsmateriale for automatisk tosidig utskrift (bare modeller med tosidig utskrft)

4

Intern HP-nettverksport (bare nettverksklare modeller)

5

USB-port

6

Bakre deksel for automatisk tosidig bane (bare modeller med tosidig utskrft)

7

Spaker for fjerning av fastkjørt materiale

8

Serienummer

NOWW

Identifisere produktdeler

5

background image

6

Kapittel 1 Produktinformasjon

NOWW

background image

2