HP LaserJet P2015 Printer series - Ozonutslipp

background image

Ozonutslipp

Dette produktet produserer ikke nevneverdig ozongass (O

3

).