HP LaserJet P2015 Printer series - Papir

background image

Papir

Dette produktet kan bruke resirkulert papir når papiret er i henhold til retningslinjene i Print Media
Guide
(håndbok for utskriftsmateriale). Se

Bestilling av rekvisita og tilbehør

for bestillingsinformasjon.

Dette produktet er egnet til å bruke resirkulert papir i henhold til EN12281:2002.