HP LaserJet P2015 Printer series - Manuell tosidig utskrift ved bruk av dekslet for rett utskrift

background image

Manuell tosidig utskrift ved bruk av dekslet for rett utskrift

Følgende avsnitt inneholder anvisninger for de ulike operativsystemene.

Windows

1.

Åpne dekslet for rett utskrift.

2.

Gå til skriveregenskaper (eller utskriftsinnstillinger i Windows 2000 og XP). Se

Konfigurere

Windows-skriverdriveren

for instruksjoner.

3.

I kategorien Etterbehandling merker du av for Korrekt rekkefølge for rett papirbane.

36

Kapittel 5 Utskriftsoppgaver

NOWW

background image

Merk

Ikke alle skriverfunksjoner er tilgjengelige i alle drivere eller operativsystemer. Se i

den elektroniske hjelpen for skriveregenskaper (driver) hvis du vil ha informasjon om hvilke
funksjoner som er tilgjengelige for den aktuelle skriveren.

4.

I kategorien Etterbehandling velger du alternativet Print On Both Sides (Manually) (skriv ut på
begge sider (manuelt)).

5.

Klikk på OK.

6.

Skriv ut den første siden av dokumentet fra skuff 1.

7.

Samle sammen de utskrevne sidene og ordne bunken.

8.

Legg bunken tilbake i skuff 1 med den utskrevne siden vendt nedover og øverste kant mot
skriveren.

9.

Trykk på

Start

-knappen for å skrive ut side to.

NOWW

Skrive ut på begge sider av papiret (tosidig utskrift)

37

background image

Mac OS X

1.

Åpne dekslet for rett utskrift.

2.

Hvis Manuell tosidig utskrift ikke kommer frem som et av skriverens valgalternativer, utfører du
følgende trinn:

a.

Bekreft at HP Manuell tosidig utskrift&hefte (Klassisk) ble valgt da programvaren ble
installert med alternativet Egendefinert installering.

b.

Utfør en File-Print, velg Plug-In Preferences, og klikk på den pilen som peker mot høyre.
Pilen som peker mot høyre, endres til en pil som peker nedover, og funksjonen HP Manuell
tosidig utskrift&hefte kommer frem.

c.

Velg Print Time Filters (utskriftstidfiltre), velg HP Manuell tosidig utskrift&hefte, og klikk
Lagre innstillinger.

d.

Velg Manuell tosidig utskrift, og velg Skrive ut på begge sider.

e.

Velg Alternativ utskuff er åpen (rett papirbane).

3.

Skriv ut den første siden av dokumentet fra skuff 1.

4.

Samle sammen de utskrevne sidene og ordne bunken.

38

Kapittel 5 Utskriftsoppgaver

NOWW

background image

5.

Legg bunken tilbake i skuff 2 med den utskrevne siden vendt nedover og øverste kant mot
skriveren.

6.

Trykk på

Start

-knappen for å skrive ut side to.