Pomoc usługi HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

Instrukcja obsługi

background image
background image

Drukarki serii HP LaserJet P2015

Instrukcja obsługi

background image

Informacje o prawach autorskich

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez
wcześniejszej pisemnej zgody jest
zabronione, oprócz przypadków
dozwolonych przez prawo autorskie.

Numer katalogowy: CB366-90957

Edition 1, 09/2006

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.

Warunki gwarancji na produkty i usługi firmy
HP zawarte są wyłącznie w oświadczeniu
gwarancyjnym dostarczonym z tymi
produktami i usługami. Żadna informacja w
niniejszym dokumencie nie powinna być
interpretowana jako stanowiąca dodatkową
gwarancję. Firma HP nie będzie odpowiadać
za błędy techniczne, edytorskie lub
pominięcia dotyczące niniejszego
dokumentu.

Informacje o znakach towarowych

Microsoft

®

i Windows

®

są zastrzeżonymi

w USA znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.

PostScript

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym Adobe Systems Incorporated.

Nazwa Energy Star

®

oraz znak Energy

Star

®

są zastrzeżonymi w USA znakami

Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
(EPA).

background image

Spis treści

1 Informacje o urządzeniu

Funkcje urządzenia .............................................................................................................................. 2

Drukarka HP LaserJet P2015 .............................................................................................. 2
Drukarka HP LaserJet P2015d ............................................................................................ 2
Drukarka HP LaserJet P2015n ............................................................................................ 3
Drukarka HP LaserJet P2015dn .......................................................................................... 3
Drukarka HP LaserJet P2015x ............................................................................................ 3

Elementy urządzenia ............................................................................................................................ 4

2 Panel sterowania

3 Oprogramowanie urządzenia

Obsługiwane systemy operacyjne ...................................................................................................... 10
Połączenia drukarki ............................................................................................................................ 11

Połączenia USB ................................................................................................................. 11
Połączenia sieciowe .......................................................................................................... 11

Podłączanie drukarki do sieci ............................................................................ 11
Instalowanie oprogramowania drukarki sieciowej ............................................. 12

Oprogramowanie dla systemu Windows ............................................................................................ 13

Sterowniki drukarki dla systemu Windows ......................................................................... 13

Typy sterowników dla systemu Windows .......................................................... 13
Instalowanie oprogramowania drukarki w systemie Windows .......................... 13

Aby zainstalować oprogramowanie drukarki w systemie
Windows XP (64-bitowy) i Windows Server 2003 ............................ 13
Aby zainstalować oprogramowanie drukarki w systemie Windows
98 (tylko sterownik), Me (tylko sterownik), 2000 i XP (32–
bitowy) .............................................................................................. 13

Konfigurowanie sterownika drukarki w systemie Windows ............................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Wbudowany serwer internetowy ........................................................................................ 14

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh .................................................................................... 15

Sterowniki drukarki dla komputerów Macintosh ................................................................. 15

Instalowanie sterownika drukarki na komputerze Macintosh ............................ 15
Konfigurowanie sterownika drukarki na komputerze Macintosh ....................... 15

Pliki opisowe druku w języku PostScript ............................................................................ 16

4 Obsługiwany papier i inne materiały

Optymalizacja jakości druku dla różnych rodzajów materiałów .......................................................... 18
Wskazówki dotyczące używania materiałów ...................................................................................... 19

PLWW

iii

background image

Materiały firmy HP ............................................................................................................. 19
Materiały, których należy unikać ........................................................................................ 19
Materiały, których używanie może spowodować uszkodzenie drukarki ............................ 19
Papier ................................................................................................................................ 20
Nalepki ............................................................................................................................... 20

Konstrukcja nalepek .......................................................................................... 20

Folie przezroczyste ............................................................................................................ 20
Koperty .............................................................................................................................. 20

Konstrukcja kopert ............................................................................................ 20
Koperty z podwójnymi łączeniami ..................................................................... 21
Koperty z samoprzylepnymi paskami lub skrzydełkami .................................... 21
Przechowywanie kopert .................................................................................... 21

Karty i ciężkie materiały ..................................................................................................... 22

Konstrukcja kart ................................................................................................ 22
Wskazówki dotyczące używania kart ................................................................ 22

Papier firmowy i formularze z nadrukiem ........................................................................... 22

5 Zadania drukowania

Wkładanie materiałów ........................................................................................................................ 26

Podajnik 1 .......................................................................................................................... 26
Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 ..................................................................................... 27
Prosta ścieżka wyjścia wydruku ........................................................................................ 27
Podawanie ręczne ............................................................................................................. 28

Ustawienia jakości druku .................................................................................................................... 29
Drukowanie na materiałach specjalnych ............................................................................................ 30

Drukowanie na kopertach .................................................................................................. 30
Drukowanie na foliach i nalepkach .................................................................................... 31
Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach z nadrukiem ................................... 32
Drukowanie na materiałach o nietypowym formacie i na kartach katalogowych ............... 33

Drukowanie na obu stronach arkusza (dupleks) ................................................................................ 35

Ręczne drukowanie dwustronne ........................................................................................ 35

Ręczne drukowanie dwustronne z wykorzystaniem górnego pojemnika
wyjściowego ...................................................................................................... 35
Ręczne drukowanie dwustronne z wykorzystaniem drzwiczek otworu prostej
ścieżki wydruku ................................................................................................. 38

Automatyczne drukowanie dwustronne ............................................................................. 41

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (drukowanie N-up) ........................................... 43
Drukowanie broszur ........................................................................................................................... 44
Drukowanie znaków wodnych ............................................................................................................ 45
Anulowanie zlecenia drukowania ....................................................................................................... 46

6 Zarządzanie i konserwacja

Strony informacyjne drukarki .............................................................................................................. 48

Strona demonstracyjna ...................................................................................................... 48
Strona konfiguracji ............................................................................................................. 48
Strona Stan materiałów eksploatacyjnych ......................................................................... 48
Strona Konfiguracja sieci ................................................................................................... 48

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 49

Aby uruchomić program HP ToolboxFX ............................................................................ 49
Stan ................................................................................................................................... 50

iv

PLWW

background image

Alarmy ................................................................................................................................ 50

Ustawienia alarmów stanu ................................................................................ 50
Ustawienia alarmów e-mail ............................................................................... 50

Pomoc ................................................................................................................................ 51
Ustawienia urządzenia ....................................................................................................... 51

Informacje o urządzeniu .................................................................................... 51
Obsługa papieru ................................................................................................ 51
Jakość druku ..................................................................................................... 52
Rodzaje papieru ................................................................................................ 52
Konfiguracja systemu ........................................................................................ 52
Serwis ............................................................................................................... 53

Ustawienia drukowania ...................................................................................................... 53

Drukowanie ....................................................................................................... 53
PCL 5e .............................................................................................................. 53
PCL 6 ................................................................................................................ 53
PostScript .......................................................................................................... 53

Ustawienia sieciowe .......................................................................................................... 53

Wbudowany serwer internetowy ........................................................................................................ 55

Otwieranie wbudowanego serwera internetowego ............................................................ 55
Karta Stan .......................................................................................................................... 56
Karta Settings (Ustawienia) ............................................................................................... 56
Karta Networking (Sieć) ..................................................................................................... 57
Łącza ................................................................................................................................. 57

Wymiana kasety drukującej ................................................................................................................ 58
Rozprowadzanie tonera ..................................................................................................................... 60
Czyszczenie drukarki ......................................................................................................................... 61

Czyszczenie obszaru kasety drukującej ............................................................................ 61
Czyszczenie ścieżki materiałów w drukarce ...................................................................... 62

Czyszczenie rolki pobierającej (podajnik 1) ....................................................................................... 64
Czyszczenie rolki pobierającej (podajnik 2) ....................................................................................... 67
EconoMode ........................................................................................................................................ 73

7 Rozwiązywanie problemów

Znajdowanie rozwiązań ...................................................................................................................... 76

Krok 1: Czy drukarka jest prawidłowo skonfigurowana? ................................................... 76
Krok 2: Czy kontrolka Gotowe świeci się? ......................................................................... 76
Krok 3: Czy można wydrukować stronę demonstracyjną? ................................................ 77
Krok 4: Czy jakość druku jest zadowalająca? .................................................................... 77
Krok 5: Czy drukarka komunikuje się z komputerem? ....................................................... 77
Krok 6: Czy wydrukowana strona wygląda prawidłowo? ................................................... 78
Kontakt z działem pomocy firmy HP .................................................................................. 78

Układy kontrolek określające stan ...................................................................................................... 79
Typowe problemy z drukowaniem na komputerze Macintosh ............................................................ 86
Błędy emulacji języka HP Postscript poziomu 3 ................................................................................. 89
Rozwiązywanie problemów z materiałami .......................................................................................... 90
Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona wyświetlona na ekranie ......................................... 92

Zniekształcony, błędny lub niepełny tekst .......................................................................... 92
Brakuje grafiki lub tekstu, albo występują puste strony ..................................................... 92
Format strony jest inny niż format strony wydrukowanej na innej drukarce
HP LaserJet ....................................................................................................................... 93

PLWW

v

background image

Jakość grafiki ..................................................................................................................... 93

Problemy z oprogramowaniem drukarki ............................................................................................. 94
Poprawianie jakości druku .................................................................................................................. 95

Jasny lub wyblakły druk ..................................................................................................... 95
Plamki toneru ..................................................................................................................... 95
Ubytki ................................................................................................................................. 95
Pionowe linie ...................................................................................................................... 96
Szare tło ............................................................................................................................. 96
Rozmazanie toneru ............................................................................................................ 96
Sypki toner ......................................................................................................................... 97
Powtarzające się pionowe defekty ..................................................................................... 97
Zniekształcone znaki ......................................................................................................... 97
Przekrzywiony druk ............................................................................................................ 98
Zawijanie lub pofalowanie .................................................................................................. 98
Zmarszczki lub zagięcia ..................................................................................................... 98
Obwódka toneru wokół znaków ......................................................................................... 99

Usuwanie zacięć materiałów ............................................................................................................ 100

Obszar kasety drukującej ................................................................................................ 100
Podajniki .......................................................................................................................... 102
Pojemnik wyjściowy ......................................................................................................... 105
Prosta ścieżka wyjścia wydruku ...................................................................................... 106
Ścieżka automatycznego drukowania dwustronnego ...................................................... 107

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci ............................................................................... 112

Załącznik A Urządzenia dodatkowe/materiały eksploatacyjne — dodatek

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych i urządzeń dodatkowych ................................................ 114
Sieciowe serwery druku typu 10/100 ................................................................................................ 116
Kasety drukujące firmy HP ............................................................................................................... 117

Zalecenia firmy HP dotyczące kaset drukujących innych producentów .......................... 117
Przechowywanie kaset drukujących ................................................................................ 117
Szacunkowy czas eksploatacji kasety drukującej ............................................................ 117
Oszczędzanie toneru ....................................................................................................... 117

Moduły DIMM (pamięć lub czcionki) ................................................................................................. 118

Instalacja pamięci DIMM ................................................................................................. 118
Sprawdzanie zainstalowanego modułu DIMM ................................................................. 120
Wyjmowanie modułu DIMM ............................................................................................. 120

Załącznik B Serwis i pomoc techniczna

Serwis sprzętu .................................................................................................................................. 124
Rozszerzona gwarancja ................................................................................................................... 124
Wskazówki dotyczące ponownego pakowania drukarki ................................................................... 125
Kontakt z firmą HP ........................................................................................................................... 125

Załącznik C Specyfikacje drukarki

Specyfikacje środowiska pracy ........................................................................................................ 128
Parametry akustyczne ...................................................................................................................... 128
Specyfikacje elektryczne .................................................................................................................. 129
Specyfikacje fizyczne ....................................................................................................................... 131
Wydajność i pojemność drukarki ...................................................................................................... 132

vi

PLWW

background image

Specyfikacje pamięci ........................................................................................................................ 132
Porty ................................................................................................................................................. 133

Załącznik D Informacje dotyczące zgodności z normami

Zgodność z przepisami FCC (Federalna Komisji Łączności) ........................................................... 136
Deklaracja zgodności ....................................................................................................................... 137
Oświadczenia o zgodności z normami ............................................................................................. 138

Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera ......................................................................... 138
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) ........................................................................ 138
Koreańskie oświadczenie dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych ........................... 138
Oświadczenie dotyczące promieniowania laserowego dla Finlandii ............................... 139

Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska ....................................................... 140

Ochrona środowiska ........................................................................................................ 140
Wytwarzanie ozonu ......................................................................................................... 140
Pobór mocy ...................................................................................................................... 140
Zużycie toneru ................................................................................................................. 140
Zużycie papieru ............................................................................................................... 140
Elementy plastikowe ........................................................................................................ 140
Materiały eksploatacyjne dla drukarek HP LaserJet ........................................................ 141
Informacje o programie zwrotu i utylizacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP .......... 141
Papier .............................................................................................................................. 142
Ograniczenia dotyczące materiałów ................................................................................ 142
Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników indywidualnych z gospodarstw
domowych w Unii Europejskiej ........................................................................................ 142
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów ............................................... 142
Informacje dodatkowe ...................................................................................................... 142

Załącznik E Gwarancja i warunki udzielania licencji

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard ...................................................... 146
Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard ....................................................... 148
Ograniczona gwarancja trwałości kasety drukującej ........................................................................ 150

Indeks ............................................................................................................................................................... 151

PLWW

vii

background image

viii

PLWW

background image

1