HP LaserJet P2015 Printer series - Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

background image

Oświadczenie o bezpieczeństwie lasera

Ośrodek badania urządzeń i szkodliwości promieniowania (Center for Devices and Radiological Health,
CDRH) przy amerykańskim ośrodku administracji żywności i leków (U.S. Food and Drug Administration)
od 1 sierpnia 1976 wprowadził przepisy dotyczące urządzeń laserowych. Zgodność z tymi przepisami
jest wymagana w przypadku urządzeń sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsza
drukarka posiada certyfikat urządzenia laserowego klasy 1 zgodnie z normą Radiation Performance
Standard amerykańskiego departamentu Department of Health and Human Services (DHHS), zawartą
w ustawie Radiation Control for Health and Safety Act z 1968 roku.

Ponieważ promieniowane emitowane wewnątrz drukarki jest całkowicie zamknięte przez obudowy
ochronne i pokrywy zewnętrzne, promień laserowy nie może wydostać się na zewnątrz podczas
żadnego etapu normalnego korzystania z drukarki.

OSTRZEŻENIE!

Korzystanie z elementów sterujących, regulacja lub wykonywanie czynności

innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować narażenie użytkownika na
działanie szkodliwego promieniowania.