HP LaserJet P2015 Printer series - Obsługiwane systemy operacyjne

background image

Obsługiwane systemy operacyjne

Oprogramowanie dostarczone z drukarką jest obsługiwane przez następujące systemy operacyjne:

Windows 98 (tylko sterownik drukarki)

Windows Me (tylko sterownik drukarki)

Windows 2000

Windows Server 2003 (tylko sterownik drukarki)

Więcej informacji na temat uaktualniania systemu Windows 2000 Server do systemu Windows
Server 2003, korzystania z trybu Wskaż i drukuj systemu Windows Server 2003 lub usług
terminalowych i drukowania w systemie Windows Server 2003 można znaleźć pod adresem

http://www.microsoft.com/

.

Windows XP (32-bitowy)

Windows XP (64-bitowy), tylko sterownik drukarki

Mac OS X V10.2.8, 10.3.9 i 10.4.3

10

Rozdział 3 Oprogramowanie urządzenia

PLWW