HP LaserJet P2015 Printer series - Konfigurowanie sterownika drukarki w systemie Windows

background image

Konfigurowanie sterownika drukarki w systemie Windows

Użyj jednej z następujących metod, aby otworzyć na komputerze okno sterownika drukarki dla systemu
Windows:

PLWW

Oprogramowanie dla systemu Windows

13

Sterownik drukarki PCL 5e umożliwia szybsze drukowanie oraz skrócenie czasu do wydrukowania
pierwszej strony w rozdzielczości 600 dpi.

Sterownik drukarki PCL 6 umożliwia uzyskiwanie wydruków o wyższej jakości. Sterownik PCL 6
umożliwia korzystanie z zalet technologii ProRes 1200 i FastRes 1200 opracowanych przez firmę
HP. W przypadku tego sterownika szybkość drukowania może być mniejsza, a wydrukowanie
pierwszej strony może trwać dłużej.

background image

System operacyjny Zmiana ustawień wszystkich

zleceń drukowania do
momentu zamknięcia
programu

Zmiana ustawień domyślnych
zleceń drukowania (na
przykład domyślne włączenie
opcji Drukuj na obu stronach)

Zmiana ustawień konfiguracji
(na przykład dodanie
podajnika lub włączenie/
wyłączenie ręcznego
drukowania dwustronnego)

Windows 98, Me,
2000, XP (32–bitowy
i 64–bitowy) oraz
Server 2003

1.

W menu Plik aplikacji kliknij
polecenie Drukuj.

2.

Wybierz nazwę drukarki, a
następnie kliknij przycisk
Właściwości lub
Preferencje.

Poszczególne kroki mogą się
różnić. Ta metoda jest
najczęściej stosowana.

1.

Kliknij przycisk Start, kliknij
polecenie Ustawienia, a
następnie kliknij polecenie
Drukarki lub Drukarki i
faksy
.

2.

Kliknij prawym przyciskiem
ikonę drukarki, a następnie
wybierz polecenie
Preferencje drukowania.

1.

Kliknij przycisk Start, kliknij
polecenie Ustawienia, a
następnie kliknij polecenie
Drukarki lub Drukarki i
faksy
.

2.

Kliknij prawym przyciskiem
ikonę drukarki, a następnie
wybierz polecenie
Właściwości.

3.

Kliknij kartę Ustawienia
urządzenia
.