HP LaserJet P2015 Printer series - Typy sterowników dla systemu Windows

background image

Typy sterowników dla systemu Windows

Dostępne są trzy sterowniki drukarki dla systemu Windows: PCL 5e, PCL 6 i emulacji języka HP
PostScript poziomu 3. Przy wyborze sterownika należy się kierować sposobem wykorzystania drukarki.

Sterownik emulacji HP PostScript Level 3 umożliwia emulację języka HP PostScript poziomu 3.
W tym sterowniku drukarki nie są dostępne niektóre funkcje drukarki.

W zależności od wybranego sterownika drukarka automatycznie przełącza emulację języka HP
PostScript poziomu 3 na język PCL.