HP LaserJet P2015 Printer series - Obszar kasety drukującej

background image

Obszar kasety drukującej

Aby usunąć zacięcie papieru w obszarze kasety drukującej, należy wykonać poniższe czynności:

OSTROŻNIE

Do wyjmowania zablokowanego papieru nie używaj ostrych przedmiotów, jak

pinceta lub ostro zakończone szczypce. Uszkodzenia spowodowane ostrymi narzędziami nie są
usuwane w ramach gwarancji.

1.

Naciśnij drzwiczki kasety drukującej, a następnie wyjmij kasetę z drukarki.

OSTROŻNIE

Kasety drukującej nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie światła,

ponieważ może ono spowodować jej uszkodzenie.

100

Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

2.

Otwórz drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku.

3.

Przesuń w dół zielone dociskowe dźwignie zwalniające.

4.

Obiema dłońmi uchwyć najbardziej widoczny fragment materiału (może to być w połowie strony) i
delikatnie wyciągnij go z drukarki.

PLWW

Usuwanie zacięć materiałów

101

background image

5.

Wymień kasetę drukującą i zamknij drzwiczki kasety drukującej.