HP LaserJet P2015 Printer series - Krok 2: Czy kontrolka Gotowe świeci się?

background image

Krok 2: Czy kontrolka Gotowe świeci się?

Sprawdź, czy kontrolka Gotowe (1) świeci się na panelu sterowania.

Tak

Przejdź do sekcji

Krok 3: Czy można wydrukować stronę

demonstracyjną?

.

Nie

Jeśli kontrolki na panelu sterowania wyglądają inaczej niż na
powyższym rysunku, przejdź do sekcji

Układy kontrolek

określające stan

.

Jeśli nie można rozwiązać problemu, przejdź do sekcji

Kontakt

z działem pomocy firmy HP

.

76

Rozdział 7 Rozwiązywanie problemów

PLWW