HP LaserJet P2015 Printer series - Rozszerzona gwarancja

background image

Rozszerzona gwarancja

Pakiet HP Care Pack obejmuje produkt firmy HP i wszystkie jego elementy wewnętrzne dostarczane
przez firmę HP. Usługa konserwacji urządzenia firmy HP jest świadczona przez trzy lata od daty jego
zakupu. Klient może wykupić pakiet HP Care Pack na okres maksymalnie jednego roku, licząc od daty
zakupu urządzenia firmy HP. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Centrum
Serwisowym HP. Więcej informacji znajduje się w sekcji

Kontakt z firmą HP

.

Opcje pakietu HP Care Pack mogą być dostępne po upłynięciu standardowego okresu gwarancji.
Przejdź na stronę

http://www.hpexpress-services.com/10467a/

, gdzie po wprowadzeniu numeru

produktu uzyskasz informacje o opcjach pakietu HP Care Pack dostępnych dla produktu.

124

Załącznik B Serwis i pomoc techniczna

PLWW