HP LaserJet P2015 Printer series - Specyfikacje środowiska pracy

background image

Specyfikacje środowiska pracy

Środowisko eksploatacji

Drukarka podłączona do gniazda zasilania:

Temperatura: od 10°C do 32,5°C

Wilgotność: od 20 do 80 procent (bez kondensacji)

Środowisko przechowywania

Drukarka odłączona od gniazda zasilania:

Temperatura: od 0°C do 40°C

Wilgotność: od 10 do 80 procent (bez kondensacji)

Uwaga

Podane wartości oparte są na danych wstępnych. Aktualne informacje znajdują się w

witrynie

http://www.hp.com/support/ljP2015

.