HP LaserJet P2015 Printer series - Zalecenia firmy HP dotyczące kaset drukujących innych producentów

background image

Zalecenia firmy HP dotyczące kaset drukujących innych

producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset drukujących innych producentów, zarówno nowych,
jak i ponownie napełnianych lub z odzysku. Ponieważ nie są to produkty firmy HP, firma Hewlett-Packard
nie ma wpływu na ich parametry i jakość. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem kaset
drukujących innych producentów nie są objęte gwarancją drukarki.

Uwaga

Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z używania oprogramowania,

interfejsów lub części innych producentów.