HP LaserJet P2015 Printer series - Instalacja pamięci DIMM

background image

Instalacja pamięci DIMM

Rozbudowa drukarki serii HP LaserJet P2015 o dodatkową pamięć RAM umożliwia realizację bardziej
skomplikowanych zleceń drukowania.

W celu instalacji modułu pamięci DIMM wykonaj poniższe czynności:

OSTROŻNIE

Osoba manipulująca modułem pamięci DIMM powinna mieć na ręce uziemiony

pasek antystatyczny; jego brak może spowodować uszkodzenie modułu. Przed dotknięciem
modułu DIMM należy dotknąć dłonią dowolnego metalowego elementu drukarki lub innego
uziemionego metalu.

1.

Wyłącz drukarkę za pomocą wyłącznika zasilania i odłącz wszystkie podłączone do niej kable.

2.

Otwórz drzwiczki modułu DIMM.

3.

Wyjmij moduł pamięci DIMM z antystatycznej torebki, chwytając go za górną krawędź.

118

Załącznik A Urządzenia dodatkowe/materiały eksploatacyjne — dodatek

PLWW

background image

4.

Włóż moduł pamięci DIMM do gniazda pamięci, skierowany złotymi stykami do góry i dociśnij go,
aż usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia zaczepów.

PLWW

Moduły DIMM (pamięć lub czcionki)

119

background image

5.

Zamknij drzwiczki modułu DIMM.

6.

Podłącz z powrotem wszystkie kable i za pomocą wyłącznika zasilania włącz drukarkę.