HP LaserJet P2015 Printer series - Anulowanie zlecenia drukowania

background image

Anulowanie zlecenia drukowania

Zlecenie drukowania można anulować z następujących lokalizacji:

Panel sterowania drukarki: Aby anulować zlecenie drukowania, naciśnij i zwolnij przycisk

Anuluj

na panelu sterowania drukarki.

Aplikacja: Zwykle na ekranie pojawia się okno dialogowe umożliwiające anulowanie zlecenia
drukowania.

Kolejka wydruku w systemie Windows: Jeśli w kolejce wydruku (w pamięci komputera) lub w
buforze drukarki znajdują się zlecenia drukowania, usuń je. W systemie Windows 98, Me, 2000
lub XP otwórz ekran Drukarka. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno
polecenia Ustawienia i Drukarki. Kliknij dwukrotnie ikonę HP LaserJet P2015, aby otworzyć okno
drukarki, zaznacz wybrane zlecenie drukowania i kliknij polecenie Usuń.

Kolejka wydruku na pulpicie (Mac OS): W systemie Mac OS X otwórz Centrum drukowania
albo, w wersji 10.3.9, Narzędzie konfiguracji drukarki, kliknij dwukrotnie nazwę drukarki, wybierz
zlecenie drukowania i kliknij pozycję Usuń.

Program HP ToolboxFX: Otwórz HP ToolboxFX, przejdź do strony Stan urządzenia i kliknij
polecenie Anulowanie zlecenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji

HP ToolboxFX

.

Wbudowany serwer internetowy: Otwórz wbudowany serwer internetowy drukarki i kliknij
polecenie Anulowanie zlecenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji

Wbudowany serwer

internetowy

.

Jeżeli po anulowaniu zlecenia kontrolki stanu na panelu sterowania nadal migają, oznacza to, że
komputer kontynuuje wysyłanie zlecenia do drukarki. W takim przypadku należy usunąć zlecenie z
kolejki wydruku lub poczekać, aż komputer zakończy przesyłanie danych. Drukarka powróci do stanu
gotowości.

46

Rozdział 5 Zadania drukowania

PLWW

background image

6