HP LaserJet P2015 Printer series - Drukowanie broszur

background image

Drukowanie broszur

Broszury można drukować na papierze formatu A4, Letter i Legal.

Uwaga

Ta funkcja nie jest obsługiwana w niektórych wersjach systemu Macintosh OS X.

1.

Wkładanie papieru do podajnika 1.

2.

Zamknij drzwiczki wyjścia prostej ścieżki wydruku.

3.

Otwórz okno Właściwości drukarki (lub okno Preferencje drukowania w systemach Windows 2000
i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji

Konfigurowanie sterownika drukarki w systemie Windows

.

4.

Na karcie Wykończenie (w przypadku niektórych sterowników komputerów Macintosh na
karcie Paper Type/Quality [Typ/jakość papieru]) kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Correct Order
for Straight Paper Path
(Prawidłowa kolejność dla prostej ścieżki papieru).

5.

Zaznacz pole wyboru Drukuj na obu stronach.

6.

Wybierz pozycję Left Edge Binding (Wzdłuż lewej krawędzi) lub Right Edge Binding (Wzdłuż
prawej krawędzi) z listy rozwijanej Booklet Layout (Układ broszury).

7.

Ustaw liczbę stron na arkuszu na wartość 2.

8.

Kliknij przycisk OK.

9.

Wydrukuj dokument.

10.

Złóż i zszyj strony.

44

Rozdział 5 Zadania drukowania

PLWW