HP LaserJet P2015 Printer series - Ręczne drukowanie dwustronne

background image

Ręczne drukowanie dwustronne

Ręczne drukowanie na obu stronach arkusza papieru wymaga dwukrotnego umieszczenia papieru w
drukarce. Można drukować z wykorzystaniem jednego z następujących elementów:

Górny pojemnik wyjściowy (tylko dla lekkiego papieru)

Drzwiczki otworu wyjściowego prostej ścieżki wydruku (dla materiałów ciężkich lub podatnych na
zwijanie)

Uwaga

Ręczne drukowanie dwustronne może powodować zabrudzenie drukarki i obniżenie

jakości druku. Instrukcje postępowania w przypadku zabrudzenia drukarki można znaleźć w
sekcji

Czyszczenie drukarki

.