HP LaserJet P2015 Printer series - EconoMode

background image

EconoMode

Tryb EconoMode jest funkcją umożliwiającą zmniejszenie zużycia tonera w przeliczeniu na drukowaną
stronę. Wybór tej opcji może wydłużyć czas eksploatacji kaset i obniżyć jednostkowy koszt
wydrukowania strony. Odbywa się to jednak kosztem obniżenia jakości wydruków. Wydruk ma mniejszą
intensywność, która jednak wystarcza do wydruków próbnych lub kontrolnych.

Firma HP nie zaleca korzystania z trybu EconoMode przez cały czas. Jeśli tryb EconoMode jest stale
aktywny, a średnie zaczernienie wydruków jest znacząco mniejsze niż 5%, powstaje ryzyko, że
żywotność zapasu tonera przekroczy okres sprawności mechanicznych elementów kasety. Jeśli w tych
okolicznościach jakość wydruków zaczyna się pogarszać, trzeba będzie zainstalować nową kasetę,
mimo że zapas tonera w używanej kasecie nie zostanie wyczerpany.

1.

Aby użyć trybu EconoMode, należy otworzyć okno Właściwości drukarki (lub Preferencje
drukowania w systemach Windows 2000 i XP). Instrukcje znajdują się w sekcji

Konfigurowanie

sterownika drukarki w systemie Windows

lub

Konfigurowanie sterownika drukarki na komputerze

Macintosh

.

2.

Na karcie Papier/Jakość lub Wykończenie (Rodzaj papieru/Jakość w przypadku niektórych
sterowników dla komputerów Macintosh) zaznacz pole wyboru EconoMode.

Uwaga

Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne we wszystkich sterownikach lub systemach

operacyjnych. Informacje na temat dostępności funkcji dla danego sterownika można znaleźć w
pomocy ekranowej dotyczącej właściwości drukarki (sterownika).

PLWW

EconoMode

73

background image

74

Rozdział 6 Zarządzanie i konserwacja

PLWW

background image

7