HP LaserJet P2015 Printer series - Ustawienia sieciowe

background image

Ustawienia sieciowe

Przy użyciu foldera Ustawienia sieciowe programu HP ToolboxFX administrator sieci może
monitorować ustawienia sieciowe drukarki podłączonej do sieci opartej na protokole TCP/IP.

PLWW

HP ToolboxFX

53

background image

Dostępne są następujące opcje:

Konfiguracja adresu IP

Zaawansowane

SNMP

Podsumowanie ustawień sieciowych

54

Rozdział 6 Zarządzanie i konserwacja

PLWW