HP LaserJet P2015 Printer series - Wbudowany serwer internetowy

background image

Wbudowany serwer internetowy

Wbudowany serwer internetowy umożliwia przeglądanie stanu drukarki i sieci oraz zarządzanie
funkcjami drukowania z komputera, zamiast używania do tego panelu sterowania drukarki. Poniżej
podane są przykłady czynności, jakie można wykonywać przy jego użyciu.

Wyświetlanie informacji o stanie drukarki

Wyświetlanie i drukowanie stron wewnętrznych

Określanie pozostałego czasu eksploatacji materiałów i zamawianie nowych

Ustawianie rozmiaru i rodzaju materiałów wkładanych do każdego z podajników

Wyświetlanie i zmiana ustawień podajnika

Wyświetlanie i zmiana domyślnych ustawień konfiguracji drukarki

Wyświetlanie i zmiana konfiguracji sieci

Wbudowany serwer internetowy udostępnia te same funkcje, co sekcja Zaawansowane ustawienia
drukarki w programie HP ToolboxFX. Podstawowe różnice między korzystaniem z wbudowanego
serwera internetowego a korzystaniem z programu HP ToolboxFX przedstawiono poniżej:

Nie ma potrzeby instalowania na komputerze żadnego oprogramowania. Należy używać jednej z
następujących obsługiwanych przeglądarek internetowych:

Internet Explorer 6.0 (lub nowsza)

Netscape Navigator 7.0 (lub nowsza)

Firefox 1.0 (lub nowsza)

Mozilla 1.6 (lub nowsza)

Opera 7.0 (lub nowsza)

Safari 1.2 (lub nowsza)

Konqueror 3.2 (lub nowsza)

Oprogramowanie wbudowanego serwera internetowego jest dostępne w szesnastu językach.

Wbudowany serwer internetowy nie udostępnia alarmów e-mail ani alarmów o stanie drukarki.

Wbudowany serwer internetowy działa, gdy drukarka jest podłączona do sieci obsługującej protokół
TCP/IP. Wbudowany serwer internetowy nie obsługuje połączeń drukarki opartych na protokole IPX.

Uwaga

Aby otworzyć oprogramowanie serwera i korzystać z niego, nie trzeba mieć dostępu

do Internetu. Jednak aby przejść na dowolną stronę wskazywaną przez łącze, wymagany jest
dostęp do Internetu.