HP LaserJet P2015 Printer series - Wymiana kasety drukującej

background image

Wymiana kasety drukującej

1.

Naciśnij przycisk drzwiczek kasety drukującej, a następnie wyjmij kasetę z drukarki. Informacje
dotyczące utylizacji znajdują się wewnątrz opakowania kasety drukującej.

OSTROŻNIE

Aby uniknąć uszkodzenia kasety, nie należy wystawiać jej na działanie

światła. Przykryj ją kawałkiem papieru.

2.

Wyjmij nową kasetę drukującą z opakowania.

3.

Zegnij i złam języczek umieszczony po lewej stronie kasety.

4.

Pociągnij języczek, aby wyciągnąć z kasety całą taśmę zabezpieczającą. Włóż go do opakowania
kasety drukującej w celu zwrotu do utylizacji.

58

Rozdział 6 Zarządzanie i konserwacja

PLWW

background image

5.

Delikatnie potrząśnij kasetą drukującą do przodu i do tyłu, aby równomiernie rozprowadzić toner
wewnątrz kasety.

6.

Włóż kasetę drukującą do drukarki i zamknij drzwiczki kasety drukującej.

OSTROŻNIE

Jeśli toner wysypie się na ubranie, należy zetrzeć go suchą ściereczką, a

następnie wypłukać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie
toneru na materiale
.

PLWW

Wymiana kasety drukującej

59