Ajutor HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

Ghidul utilizatorului

background image
background image

Imprimantă din seria HP LaserJet P2015

Ghidul utilizatorului

background image

Informaţii despre drepturile de autor

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Cu excepţia situaţiilor prevăzute în legea
dreptului de autor, se interzice reproducerea,
adaptarea sau traducerea fără permisiune
scrisă obţinută în prealabil.

Cod produs: CB366-90968

Edition 1, 09/2006

Informaţiile cuprinse în acest document se
pot modifica fără un anunţ prealabil.

Singurele garanţii pentru produsele şi
serviciile HP sunt stabilite în textul garanţiei
exprese care însoţeşte astfel de produse sau
servicii. Nimic din acest document nu trebuie
interpretat ca reprezentând o garanţie
suplimentară. HP nu este răspunzător pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru
omisiunile din acest document.

Recunoaşterea mărcilor comerciale

Microsoft

®

şi Windows

®

sunt mărci

comerciale înregistrate în S.U.A. ale
Microsoft Corporation.

PostScript

®

este o marcă comercială

înregistrată a Adobe Systems Incorporated.

Energy Star

®

şi marcajul Energy Star

®

sunt

mărci înregistrate în S.U.A. ale United States
Environmental Protection Agency.

background image

Cuprins

1 Informaţii despre produs

Caracteristici ale produsului ................................................................................................................. 2

Imprimanta HP LaserJet P2015 ........................................................................................... 2
Imprimanta HP LaserJet P2015d ......................................................................................... 2
Imprimanta HP LaserJet P2015n ......................................................................................... 3
Imprimanta HP LaserJet P2015dn ....................................................................................... 3
Imprimanta HP LaserJet P2015x ......................................................................................... 3

Identificarea componentelor produsului ............................................................................................... 4

2 Panou de control

3 Software pentru produs

Sisteme de operare acceptate ........................................................................................................... 10
Conexiunile imprimantei ..................................................................................................................... 11

Conexiuni USB .................................................................................................................. 11
Conexiuni în reţea .............................................................................................................. 11

Conectarea imprimantei la reţea ....................................................................... 11
Instalarea software-ului de imprimantă pentru imprimanta de reţea ................. 12

Software pentru Windows .................................................................................................................. 13

Drivere de imprimantă pentru Windows ............................................................................. 13

Tipuri de drivere pentru Windows ..................................................................... 13
Instalarea software-ului imprimantei pentru Windows ....................................... 13

Pentru a instala software-ul de imprimantă pentru Windows XP
(64 biţi) şi Windows Server 2003 ...................................................... 13
Pentru a instala software-ul de imprimantă pentru Windows 98
(numai driver), Me (numai driver), 2000 şi XP (32 biţi) ..................... 13

Configurarea driverului de imprimantă pentru Windows ................................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Server Web încorporat ....................................................................................................... 14

Software pentru Macintosh ................................................................................................................. 15

Drivere de imprimantă Macintosh ...................................................................................... 15

Instalarea driverului de imprimantă Macintosh .................................................. 15
Configurarea driverului de imprimantă pentru Macintosh ................................. 15

Fişiere de descriere PostScript a imprimantei (PPD-uri) ................................................... 16

4 Tipuri de hârtie şi alte suporturi acceptate

Optimizarea calităţii imprimării pentru diverse suporturi de imprimare ............................................... 18
Indicaţii pentru utilizarea suporturilor .................................................................................................. 19

Suporturi de imprimare HP ................................................................................................ 19

ROWW

iii

background image

Suporturi de imprimare care trebuie evitate ....................................................................... 19
Suporturi de imprimare care pot deteriora imprimanta ...................................................... 19
Hârtie ................................................................................................................................. 20
Etichete .............................................................................................................................. 20

Structura etichetelor .......................................................................................... 20

Folii transparente ............................................................................................................... 20
Plicuri ................................................................................................................................. 20

Structura plicurilor ............................................................................................. 21
Plicuri cu lipituri pe ambele părţi ....................................................................... 21
Plicuri cu benzi sau clape adezive .................................................................... 21
Depozitarea plicurilor ........................................................................................ 21

Hârtie pentru fişe şi suporturi pentru imprimare grele ........................................................ 22

Structura hârtiei pentru fişe ............................................................................... 22
Indicaţii pentru hârtia pentru fişe ....................................................................... 22

Hârtie cu antet şi formulare preimprimate .......................................................................... 22

5 Activităţi de imprimare

Încărcarea suporturilor de imprimare ................................................................................................. 26

Tava 1 ................................................................................................................................ 26
Tava 2 şi tava opţională 3 .................................................................................................. 27
Calea de evacuare a hârtiei fără îndoire ............................................................................ 27
Alimentarea manuală ......................................................................................................... 28

Setări de calitate a imprimării ............................................................................................................. 29
Imprimarea pe suporturi speciale ....................................................................................................... 30

Imprimarea pe un plic ........................................................................................................ 30
Imprimarea pe folii transparente sau pe etichete ............................................................... 31
Imprimarea pe hârtie cu antet şi pe formulare preimprimate ............................................. 32
Imprimarea pe suporturi şi fişe de dimensiuni particularizate ............................................ 33

Imprimarea faţă-verso (duplex) .......................................................................................................... 35

Imprimarea manuală faţă-verso ......................................................................................... 35

Imprimarea manuală faţă-verso utilizând coşul de evacuare superior .............. 35
Imprimarea manuală faţă-verso utilizând capacul de evacuare a hârtiei fără
îndoire ............................................................................................................... 38

Imprimarea automată faţă-verso ........................................................................................ 41

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (N-up printing) ....................................... 43
Imprimarea broşurilor ......................................................................................................................... 44
Imprimarea filigranului ........................................................................................................................ 45
Anularea unei lucrări de imprimare .................................................................................................... 46

6 Gestionare şi întreţinere

Paginile cu informaţii despre imprimantă ........................................................................................... 48

Pagina Demo (Demonstrativă) .......................................................................................... 48
Pagina Configuration (Configuraţie) .................................................................................. 48
Pagina Supplies Status (Stare consumabile) .................................................................... 48
Pagina Network Configuration (Configurare reţea) ............................................................ 48

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 49

Pentru a vizualiza HP ToolboxFX ...................................................................................... 49
Status (Stare) ..................................................................................................................... 50
Alerts (Avertizări) ............................................................................................................... 50

Set up status alerts (Configurarea avertizărilor de stare) .................................. 50

iv

ROWW

background image

Set up e-mail alerts (Configurarea avertizărilor prin e-mail) .............................. 51

Help (Ajutor) ....................................................................................................................... 51
Device settings (Setări dispozitiv) ...................................................................................... 51

Device information (Informaţii dispozitiv) .......................................................... 51
Paper handling (Manevrarea hârtiei) ................................................................. 52
Print quality (Calitate imprimare) ....................................................................... 52
Paper types (Tipuri de hârtie) ............................................................................ 52
System setup (Iniţializare sistem). .................................................................... 53
Service .............................................................................................................. 53

Print settings (Setări imprimare) ........................................................................................ 53

Printing (Imprimare) .......................................................................................... 53
PCL 5e .............................................................................................................. 53
PCL 6 ................................................................................................................ 53
PostScript .......................................................................................................... 53

Network settings (Setări reţea) .......................................................................................... 54

EWS (Server Web încorporat) ............................................................................................................ 55

Deschiderea EWS (Server Web încorporat) ...................................................................... 55
Fila Status (Stare) .............................................................................................................. 56
Fila Settings (Setări) .......................................................................................................... 56
Fila Networking (Lucru în reţea) ........................................................................................ 57
Links (Legături) .................................................................................................................. 57

Înlocuirea cartuşului de imprimare ..................................................................................................... 58
Redistribuirea tonerului ...................................................................................................................... 60
Curăţarea imprimantei ........................................................................................................................ 61

Curăţarea zonei cartuşului de imprimare ........................................................................... 61
Curăţarea căii de trecere a suporturilor de imprimare ....................................................... 62

Curăţarea cilindrului de preluare (tava 1) ........................................................................................... 64
Curăţarea cilindrului de preluare (tava 2) ........................................................................................... 68
EconoMode (Mod economic) ............................................................................................................. 74

7 Rezolvarea problemelor

Găsirea soluţiei ................................................................................................................................... 76

Pasul 1: Imprimanta este instalată corect? ........................................................................ 76
Pasul 2: Ledul Ready (Gata) este aprins? ......................................................................... 76
Pasul 3: Puteţi imprima o pagină demonstrativă? ............................................................. 77
Pasul 4: Calitatea imprimării este acceptabilă? ................................................................. 77
Pasul 5: Între imprimantă şi computer există comunicare? ............................................... 77
Pasul 6: Pagina imprimată arată aşa cum vă aşteptaţi? .................................................... 77
Contactaţi asistenţa HP ..................................................................................................... 78

Combinaţii ale ledurilor de stare ......................................................................................................... 79
Probleme frecvente cu Macintosh ...................................................................................................... 86
Erori de emulare HP Postscript nivel 3 ............................................................................................... 89
Rezolvarea problemelor legate de suporturile de imprimare .............................................................. 90
Pagina imprimată este diferită de ceea ce a apărut pe ecran ............................................................ 92

Text distorsionat, incorect sau incomplet ........................................................................... 92
Grafică sau text lipsă, sau pagini goale ............................................................................. 92
Formatul paginii este diferit de formatul de pe altă imprimantă HP LaserJet .................... 93
Calitatea imaginilor grafice ................................................................................................ 93

Probleme cu software-ul imprimatei ................................................................................................... 94
Îmbunătăţirea calităţii imprimării ......................................................................................................... 95

ROWW

v

background image

Imprimare slabă sau palidă ................................................................................................ 95
Pete de toner ..................................................................................................................... 95
Lacune de imagine ............................................................................................................ 95
Linii verticale ...................................................................................................................... 96
Fundal gri ........................................................................................................................... 96
Pătare cu toner .................................................................................................................. 96
Toner nefixat ...................................................................................................................... 97
Defecte verticale repetate .................................................................................................. 97
Caractere deformate .......................................................................................................... 97
Oblicitatea paginii .............................................................................................................. 98
Ondulări sau văluriri ........................................................................................................... 98
Şifonări sau încreţiri ........................................................................................................... 98
Contururi cu toner împrăştiat ............................................................................................. 99

Rezolvarea blocajelor ....................................................................................................................... 100

Zona cartuşului de imprimare .......................................................................................... 100
Tăvile de alimentare ........................................................................................................ 102
Coş de evacuare .............................................................................................................. 106
Calea de evacuare a hârtiei fără îndoire .......................................................................... 106
Calea pentru imprimare automată faţă-verso .................................................................. 108

Rezolvarea problemelor la instalarea în reţea .................................................................................. 113

Anexă A Addendum despre accesorii şi consumabile

Comandarea consumabilelor şi accesoriilor ..................................................................................... 116
Servere de imprimare în reţea 10/100 .............................................................................................. 117
Cartuşe de imprimare HP ................................................................................................................. 118

Politica HP cu privire la cartuşe de imprimare care nu au marca HP .............................. 118
Depozitarea cartuşelor de imprimare ............................................................................... 118
Durata de viaţă a cartuşului de imprimare ....................................................................... 118
Economisirea tonerului .................................................................................................... 118

DIMM-uri (de memorie sau cu fonturi) .............................................................................................. 119

Instalarea unui DIMM de memorie ................................................................................... 119
Testarea instalării DIMM-urilor ......................................................................................... 121
Scoaterea unui DIMM ...................................................................................................... 121

Anexă B Service şi asistenţă

Service hardware ............................................................................................................................. 126
Garanţie extinsă ............................................................................................................................... 126
Instrucţiuni pentru re-împachetarea imprimantei .............................................................................. 127
Cum să contactaţi HP ....................................................................................................................... 127

Anexă C Specificaţiile imprimantei

Specificaţii de mediu ........................................................................................................................ 130
Radiaţie acustică .............................................................................................................................. 130
Specificaţii de natură electrică .......................................................................................................... 131
Specificaţii fizice ............................................................................................................................... 133
Capacităţi şi evaluări pentru imprimantă .......................................................................................... 134
Specificaţii de memorie .................................................................................................................... 134
Disponibilitatea port-urilor ................................................................................................................. 135

vi

ROWW

background image

Anexă D Informaţii de reglementare

Conformarea cu FCC ....................................................................................................................... 138
Formularea Declaraţiei de conformitate ........................................................................................... 139
Declaraţii de reglementare ............................................................................................................... 140

Declaraţie privind siguranţa laserului ............................................................................... 140
Reglementările canadiene DOC ...................................................................................... 140
Declaraţie privind EMI coreene ........................................................................................ 140
Declaraţie laser pentru Finlanda ...................................................................................... 141

Programul de susţinere a produselor ecologice ............................................................................... 142

Protecţia mediului ............................................................................................................ 142
Producerea de ozon ........................................................................................................ 142
Consumul de energie ....................................................................................................... 142
Consumul de toner .......................................................................................................... 142
Consumul de hârtie .......................................................................................................... 142
Materiale plastice ............................................................................................................. 142
Consumabile pentru imprimarea cu HP LaserJet ............................................................ 142
Informaţii despre programul HP de returnare şi reciclare a materialelor pentru
imprimare ......................................................................................................................... 143
Hârtie ............................................................................................................................... 143
Restricţii de materiale ...................................................................................................... 144
Dezafectarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea
Europeană ....................................................................................................................... 144
Buletin tehnic de siguranţă a materialului ........................................................................ 144
Pentru informaţii suplimentare ......................................................................................... 144

Anexă E Garanţia şi acordarea licenţei

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard .............................................................................. 146
Acord de licenţă pentru software Hewlett-Packard .......................................................................... 147
Garanţie limitată pentru durata de utilizare a cartuşului de imprimare ............................................. 148

Index ................................................................................................................................................................. 149

ROWW

vii

background image

viii

ROWW

background image

1