HP LaserJet P2015 Printer series - Imprimarea broşurilor

background image

Imprimarea broşurilor

Puteţi imprima broşuri pe hârtie de format Letter, Legal sau A4.

Notă

Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate versiunile de Macintosh OS X.

1.

Încărcaţi hârtie în tava 1.

2.

Închideţi capacul căii de evacuare a hârtiei fără îndoire.

3.

Deschideţi meniul Properties (Proprietăţi) (sau Printing Preferences (Preferinţe imprimare) în
Windows 2000 şi XP) pentru imprimantă. Pentru instrucţiuni, consultaţi

Configurarea driverului de

imprimantă pentru Windows

.

4.

Pe fila Finishing (Finisare) (fila Paper Type/Quality (Tip/Calitate hârtie) pentru unele drivere Mac),
faceţi clic pentru a goli caseta Correct Order for Straight Paper Path (Ordine corectă pentru calea
de evacuare fără îndoire).

5.

Selectaţi caseta Print On Both Sides (Imprimare faţă-verso).

6.

Selectaţi Left Edge Binding (Legare la marginea din stânga) sau Right Edge Binding (Legare
la marginea din dreapta) din lista verticală Booklet Layout (Aspect broşură).

7.

Setaţi numărul de pagini pe coală la 2.

8.

Faceţi clic pe OK.

9.

Imprimaţi documentul.

10.

Îndoiţi şi capsaţi paginile.

44

Capitol 5 Activităţi de imprimare

ROWW