HP LaserJet P2015 Printer series - Imprimarea manuală faţă-verso utilizând capacul de evacuare a hârtiei fără îndoire

background image

Imprimarea manuală faţă-verso utilizând capacul de evacuare a hârtiei fără

îndoire

Secţiunile următoare oferă instrucţiuni pentru diferite sisteme de operare.

Windows

1.

Deschideţi capacul de evacuare a hârtiei fără îndoire.

2.

Deschideţi meniul Properties (Proprietăţi) (sau Printing Preferences (Preferinţe imprimare) în
Windows 2000 şi XP) pentru imprimantă. Pentru instrucţiuni, consultaţi

Configurarea driverului de

imprimantă pentru Windows

.

3.

Pe fila Finishing (Finisare), selectaţi caseta Correct Order for Straight Paper Path (Ordine
corectă pentru calea de evacuare fără îndoire).

38

Capitol 5 Activităţi de imprimare

ROWW

background image

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile în toate driverele sau în toate

sistemele de operare. Consultaţi Ajutorul interactiv din Properties (Proprietăţi) la imprimantă
(driver), pentru a obţine informaţii despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul
respectiv.

4.

Pe fila Finishing (Finisare), selectaţi caseta Print On Both Sides (Manually) (Imprimare faţă-
verso – manual).

5.

Faceţi clic pe OK.

6.

Imprimaţi prima faţă a documentului din tava 1.

7.

Adunaţi paginile imprimate şi îndreptaţi topul.

8.

Aşezaţi din nou topul în tava 1, cu faţa imprimată în jos şi cu marginea superioară spre imprimantă.

9.

Pentru a imprima a doua faţă, apăsaţi butonul

Go

(Validare).

ROWW

Imprimarea faţă-verso (duplex)

39

background image

Mac OS X

1.

Deschideţi capacul de evacuare a hârtiei fără îndoire.

2.

Dacă Manual Duplex (Manual faţă-verso) nu apare ca opţiune a imprimantei, efectuaţi următorii
paşi:

a.

Verificaţi dacă aţi selectat HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (Broşură şi duplex manual
HP) când aţi instalat driverul software cu opţiunea Custom Install (Instalare particularizată).

b.

Efectuaţi File-Print (Fişier-Imprimare), selectaţi Plug-In Preferences (Preferinţe insert) şi
faceţi clic pe săgeata spre dreapta. Săgeata spre dreapta se transformă în săgeată în jos şi
se afişează caracteristica HP Manual Duplex&Booklet (Broşură şi duplex manual HP).

c.

Selectaţi Print Time Filters (Filtre imprimare), selectaţi HP Manual Duplex&Booklet
(Broşură şi duplex manual HP), apoi faceţi clic pe Save Settings (Salvare setări).

d.

Selectaţi Manual Duplex (Duplex manual) şi selectaţi Print on Both Sides (Imprimare faţă-
verso).

e.

Selectaţi Alternate output bin is open (straight through paper path) (Tava alternativă de
evacuare este deschisă - calea de evacuare fără îndoirea hârtiei).

3.

Imprimaţi prima faţă a documentului din tava 1.

4.

Adunaţi paginile imprimate şi îndreptaţi topul.

40

Capitol 5 Activităţi de imprimare

ROWW

background image

5.

Aşezaţi din nou topul în tava 2, cu faţa imprimată în jos şi cu marginea superioară spre imprimantă.

6.

Pentru a imprima a doua faţă, apăsaţi butonul

Go

(Validare).