HP LaserJet P2015 Printer series - Imprimarea pe un plic

background image

Imprimarea pe un plic

Utilizaţi numai plicuri care sunt recomandate pentru imprimantele cu laser. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi

Indicaţii pentru utilizarea suporturilor

.

1.

Deschideţi capacul de evacuare a hârtiei fără îndoire.

2.

Deschideţi tava 1 şi ajustaţi ghidajele pentru hârtie la lăţimea plicului.

30

Capitol 5 Activităţi de imprimare

ROWW

background image

3.

Amplasaţi plicul cu partea de imprimat în sus şi cu marginea superioară lipită de ghidajul din stânga.

Notă

Dacă plicul are deschiderea pe latura mai scurtă, amplasaţi-l în imprimantă cu acea

latură înainte.

4.

Deschideţi meniul Properties (Proprietăţi) (sau Printing Preferences (Preferinţe imprimare) în
Windows 2000 şi XP) pentru imprimantă. Pentru instrucţiuni, consultaţi

Configurarea driverului de

imprimantă pentru Windows

sau

Configurarea driverului de imprimantă pentru Macintosh

.

5.

Pe fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) sau pe fila Paper (Hârtie) (fila Paper Type/Quality (Tip/
Calitate hârtie) pentru unele drivere Mac), alegeţi tipul corect de suport.

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile în toate driverele sau în toate

sistemele de operare. Consultaţi Ajutorul interactiv din Properties (Proprietăţi) la imprimantă
(driver), pentru a obţine informaţii despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul
respectiv.

6.

Imprimaţi documentul.

Pentru a imprima cu ajutorul alimentării manuale, consultaţi

Alimentarea manuală

.