HP LaserJet P2015 Printer series - Garanţie limitată pentru durata de utilizare a cartuşului de imprimare

background image

Garanţie limitată pentru durata de utilizare a cartuşului de

imprimare

Notă

Următoarea garanţie este valabilă pentru cartuşul de imprimare care însoţeşte această

imprimantă.

Acest produs HP este garantat că nu are defecte de material şi manoperă. Această garanţie nu se aplică
produselor care (a) au fost reumplute, refinisate, recondiţionate sau la care s-a umblat în vreun fel, (b)
au probleme rezultate din utilizare greşită, depozitare necorespunzătoare sau operare în afara
specificaţiilor de mediu care au fost publicate pentru produsul imprimantă sau (c) prezintă uzura
rezultată din utilizarea obişnuită. Pentru a obţine servicii în garanţie, returnaţi produsul la locul de unde
l-aţi achiziţionat (cu descrierea scrisă a problemei şi cu mostre de imprimare) sau contactaţi asistenţa
pentru clienţi HP. HP, la alegerea sa, va înlocui produsele care se dovedesc a fi defecte sau va rambursa
preţul de achiziţie. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA LOCALĂ, GARANŢIA DE MAI SUS ESTE
EXCLUSIVĂ ŞI NICI O ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE, SCRISĂ SAU ORALĂ, NU ESTE
EXPRIMATĂ SAU SUGERATĂ ŞI HP NU RECUNOAŞTE NICI O GARANŢIE SAU CONDIŢIE
IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE ŞI POTRIVIREA LA UN ANUMIT
SCOP. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGEA LOCALĂ, ÎN NICI UN CAZ, HP SAU FURNIZORII SĂI NU
VOR FI RESPONSABILI PENTRU DAUNE DIRECTE, SPECIALE, FORTUITE, PE CALE DE
CONSECINŢĂ (INCLUSIV PIERDERI DE DATE SAU DE PROFIT) SAU PENTRU ALTE DAUNE,
INDIFERENT DACĂ ACESTEA REZULTĂ DIN CONTRACTE, FAPTE RĂU INTENŢIONATE SAU
ALTELE. CONDIŢIILE DE GARANŢIE CUPRINSE ÎN ACEASTĂ DECLARAŢIE, ÎN CADRUL LEGAL
PERMIS, NU EXCLUD, NU RESTRICŢIONEAZĂ ŞI NU MODIFICĂ, CI SE ADAUGĂ LA DREPTURILE
STATUTARE OBLIGATORII APLICABILE VÂNZĂRII ACESTUI PRODUS CĂTRE DVS.

148

Anexă E Garanţia şi acordarea licenţei

ROWW