HP LaserJet P2015 Printer series - EconoMode (Mod economic)

background image

EconoMode (Mod economic)

EconoMode (Mod economic) este o caracteristică care îi permite imprimantei să utilizeze mai puţin toner
pentru o pagină. Selectarea acestei opţiuni poate prelungi durata de viaţă a cartuşului de imprimare şi
poate reduce costul creării unei pagini. Totuşi, se va reduce şi calitatea imprimării. Imaginea imprimată
este mai deschisă la culoare, dar acest mod de lucru este adecvat imprimării de ciorne sau versiuni de
probă.

HP nu recomandă utilizarea permanentă a regimului EconoMode (Mod economic). Dacă regimul
EconoMode (Mod economic) este utilizat permanent cu o acoperire medie cu toner semnificativ mai
mică de 5 %, este posibil ca durata rezervei de toner să depăşească durata de funcţionare a
componentelor mecanice ale cartuşului de imprimare. În cazul în care calitatea imprimării începe să se
degradeze în aceste circumstanţe, este necesar să instalaţi un nou cartuş de imprimare, chiar dacă mai
există toner rămas în cartuş.

1.

Pentru a utiliza EconoMode (Mod economic), deschideţi meniul Properties (Proprietăţi) (sau
Printing Preferences (Preferinţe imprimare) în Windows 2000 şi XP) pentru imprimantă. Pentru
instrucţiuni, consultaţi

Configurarea driverului de imprimantă pentru Windows

sau

Configurarea

driverului de imprimantă pentru Macintosh

.

2.

Pe fila Paper/Quality (Hârtie/Calitate) sau pe fila Finishing (Finisaj) (fila Paper Type/Quality (Tip/
Calitate hârtie) pentru unele drivere Mac), selectaţi caseta EconoMode (Mod economic).

Notă

Nu toate caracteristicile imprimantei sunt disponibile în toate driverele sau în toate

sistemele de operare. Consultaţi Ajutorul interactiv din Properties (Proprietăţi) la imprimantă
(driver), pentru a obţine informaţii despre disponibilitatea caracteristicilor pentru driverul
respectiv.

74

Capitol 6 Gestionare şi întreţinere

ROWW

background image

7