HP LaserJet P2015 Printer series - Set up status alerts (Configurarea avertizărilor de stare)

background image

Set up status alerts (Configurarea avertizărilor de stare)

HP ToolboxFX poate să deschidă avertizări pop-up pe computer atunci când survin anumite
evenimente. Evenimentele care declanşează avertizări includ blocaje, niveluri scăzute de toner în
cartuşele de imprimare HP, existenţa unor cartuşe de imprimare non-HP în uz, tăvi de alimentare goale
şi mesaje de eroare.

Avertizările apar numai când imprimanta imprimă de la computerul pe care au fost configurate
avertizările.

Notă

Pentru a salva modificările, trebuie să faceţi clic pe Apply (Aplicare).

50

Capitol 6 Gestionare şi întreţinere

ROWW